Konferencja meteorytowa

Przestrzeń międzyplanetarna wypełniona jest drobnymi obiektami takimi jak planetoidy i meteoroidy. Orbity niektórych z tych obiektów przecinają się z orbitą Ziemi co oznacza, że możliwe staje się zderzenie. Spotkanie Ziemi z dużą planetoidą było tematem niejednego filmu katastroficznego. Spadki mniejszych ciał nie są aż tak "widowiskowe", ale zdarzają się częściej i są okazją do lepszego poznania Układu Słonecznego. Jeśli mały skalny obiekt z przestrzeni międzyplanetarnej przetrwa przejście przez atmosferę Ziemi, to staje się meteorytem. Meteoryty to cenne, samo-dostarczające się próbki materii planetarnej, które można badać na Ziemi. Wiele meteorytów niesie informację o Układzie Słonecznym z czasów jego formowania. Informacji tej nie znajdziemy na Ziemi, gdzie procesy geologiczne dawno ją zatarły. Niektóre z meteorytów są fragmentami dużych obiektów planetarnych, jak Mars czy Księżyc. Takie meteoryty umożliwiają badania tych odległych światów bez konieczności wysyłania sond kosmicznych. Meteoryty są obiektem zainteresowań nie tylko naukowców. Dzięki swej niezwykłości te "kamienie z nieba" przyciągają każdego, kto interesuje się Kosmosem.
Tych wszystkich, który fascynuje świat meteorytów zapraszamy w dniach 27-28 czerwca 2014 do Wrocławia na VIII Konferencję Meteorytową. Konferencję organizuje Polskie Towarzystwo Meteorytowe i Politechnika Wrocławska.