Profesor Antoni Opolski (1913 - 2014)

Profesor Antoni Opolski

17 marca 2014 r. zmarł ś.p. prof. dr hab. Antoni Opolski;, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Urodził się 11 czerwca 1913 r. w Rozwadowie, w województwie stanisławowskim. Karierę naukową rozpoczął na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie doktoryzował się pod kierunkiem prof. Eugeniusza Rybki w 1939 r. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. do 6. Pułku Artylerii Ciężkiej stacjonującego we Lwowie, uczestniczył w walkach pod Tomaszowem Mazowieckim, podczas których dostał się do niemieckiej niewoli. Był jeńcem wojennym oflagów IIB, IID i XC, z których wyszedł w grudniu 1945 r. osiedlając się wraz z rodziną we Wrocławiu. Był nestorem polskich astronomów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, członkiem honorowym i prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski), prorektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, dziekanem i prodziekanem Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego UWr oraz dyrektorem Instytutu Astronomicznego. Był twórcą wrocławskiej szkoły badania gwiazd pulsujących i opolskiej szkoły spektroskopii atomowej, wychowawcą wielu pokoleń studentów, autorem oryginalnych podręczników. Odznaczony m.in. Złotym Medalem UWr, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Żegnamy w nim Człowieka o nieposzlakowanym życiorysie, wzór pracowitości, odpowiedzialności i skromności. Został pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.