Misja PLATO zostanie zrealizowana

PLATO

Europejska Agencja Kosmiczna podjęła decyzję o realizacji misji PLATO (Planetary Transits and Oscillations of stars). Jej celem będzie poszukiwanie planet pozasłonecznych krażących wokół względnie bliskich gwiazd, w szczególności planet o masach zbliżonych do masy Ziemi. Zastosowaną tu metodą odkrywania planet będzie, podobnie jak w misjach Kepler i CoRoT, metoda obserwacji tranzytów, czyli niewielkich ale regularnych spadków jasności macierzystej gwiazdy w sytuacjach gdy planeta krążąc wokół niej przesłania na jakiś czas część tarczy gwiazdy.

PLATO wyposażony będzie w 34 małe teleskopy, których kamery będą wypatrywać zjawisk tranzytów planetarnych dla około miliona gwiazd położonych na niemalże połowie sfery niebieskiej. Pomiary PLATO umożliwią też rejestrację zjawiska naturalnych oscylacji gwiazd, których analiza dostarcza wiele informacji na temat ich budowy wewnętrznej oraz pozwala dokonać precyzyjnych wyznaczeń rozmiarów i mas gwiazd a także ich wieku.

Obserwacje misji PLATO będą uzupełniane przez naziemne pomiary prędkości radialnych, co pozwoli wyznaczyć masy i rozmiary planet krążących wokół innych gwiazd, a co za tym idzie również ich gęstości. Dane te pozwolą na określenie przybliżonego składu chemicznego tych planet. Spodziewamy się, że dzięki wynikom uzyskanym przez tę misję uda nam się zrozumieć na ile nasz własny system planetarny jest typowy bądź nie w Galaktyce.

Misja PLATO powinna odkryć około tysiąca nowych systemów planetarnych. Start misji planowany jest na rok 2024. Zostanie ona wyniesiona z kosmodromu Kourou na rakiecie Sojuz i umieszczona na orbicie związanej z zewnętrznym punktem Lagrange’a L2.