Lista publikacji

Objaśnienia do tabeli

Publikacje z poprzednich lat

Publikacje w roku 2019

liczba prac: 3

ID Data publ. Autorzy — Źródło — Tytuł
2019.02 (online 2019.02.07) Hełminiak K.G., Tokovinin A., Niemczura E., Pawłaszek R., Yanagisawa K., Brahm R., Espinoza M., Ukita N., Kambe E., Ratajczak M., Hempel M., Jordán A., Konacki M., Sybilski S., Kozłowski S.K., Litwicki M., Tamura M.
Astronomy & Astrophysics 622, A114, 1-22 [DOI] [arXiv]
Orbital and physical parameters of eclipsing binaries from the All-Sky Automated Survey catalogue. X. Three high-contrast systems with secondaries detected with IR spectroscopy
2019.03 (online 2019.01.17) Hełminiak K.G., Konacki M., Maehara H., Kambe E., Ukita N., Ratajczak M., Pigulski A., Kozłowski S.K.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 484, 451-475 [DOI] [arXiv]
HIDES spectroscopy of bright detached eclipsing binaries from the Kepler field. III. Spectral analysis, updated parameters and new systems
2019.01 (online 2018.12.20) Rauw G., Pigulski A., Nazé Y., David-Uraz A., Handler G., Raucq F., Gosset E., Moffat A.F.J., Neiner C., Pablo H., Popowicz A., Rucinski S.M., Wade G.A., Weiss W.W., Zwintz K.
Astronomy & Astrophysics 621, A15, 1-16 [DOI] [arXiv]
BRITE photometry of the massive post-RLOF system HD149404Publikacje z poprzednich lat:

(w nawiasie liczba publikacji)

2011
(47)
2012
(46)
2013
(57)
2014
(40)
2015
(44)
2016
(44)
2017
(51)
2018
(51)
   
2001
(24)
2002
(43)
2003
(23)
2004
(32)
2005
(40)
2006
(36)
2007
(54)
2008
(46)
2009
(42)
2010
(53)
1991
(10)
1992
(12
)
1993
(13)
1994
(25)
1995
(17)
1996
(19)
1997
(13)
1998
(31)
1999
(29)
2000
(22)
1981
(9)
1982
(19)
1983
(11)
1984
(28)
1985
(6)
1986
(40)
1987
(23)
1988
(24)
1989
(22)
1990
(22)
1971
(14)
1972
(9)
1973
(11)
1974
(13)
1975
(8)
1976
(6)
1977
(9)
1978
(6)
1979
(11)
1980
(19
)
1961
(18)
1962
(15)
1963
(14)
1964
(26)
1965
(20)
1966
(38)
1967
(17)
1968
(21)
1969
(37)
1970
(19)
1951
(12)
1952
(16)
1953
(32
)
1954
(9)
1955
(18)
1956
(32)
1957
(30)
1958
(23)
1959
(27)
1960
(23)
          1946
(10)
1947
(1)
1948
(24)
1949
(7)
1950
(13)

 

Objaśnienia

Strona ta zawiera listę prac osób, które w chwili publikacji były pracownikami (także emerytowanymi), doktorantami bądź studentami Instytutu Astronomicznego U.Wr. Osoby te na liście autorów wyróżnione są kolorem niebieskim. W zależności od rodzaju pracy, jej tytuł został wyróżniony następującym kolorem:

  • czerwonym — prace w recenzowanych czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym (obecnie z tzw. listy filadelfijskiej),
  • pomarańczowym — prace konferencyjne opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej,
  • zielonym — pozostałe prace konferencyjne,
  • brązowym — inne recenzowane prace naukowe,
  • fioletowym — publikacje popularnonaukowe, sprawozdania, raporty, także prace przeglądowe w języku polskim,
  • różowym — książki, monografie i podręczniki w języku polskim,
  • jasnoniebieskim — publikacje elektroniczne.

Obrazki przy każdej z prac (ID) oznaczają zakład, którego pracownikiem jest autor z IA UWr:

  • — publikacje ZAiAK,
  • — publikacje ZHiFK.

Lista publikacji jest chronologiczna (najnowsze prace na górze), a z poprzednich lat — alfabetyczna.