Seminarium instytutowe

Seminarium instytutowe

Seminarium instytutowe odbywać się będzie w ostatnie poniedziałki miesiąca o godz. 11:00.

 

ROK AKADEMICKI 2020/21:

  • 24.05.2021 — Dietrich BAADE (European Southern Observatory, Garching, Niemcy)A shoebox-sized simulator of the antique Cosmos: The ancient Greek Antikythera Mechanism
  • 29.03.2021 — Petr HEINZEL (Astronomický ústav Akademie věd České republiky, Ondřejov, Czechy): Cool flare loops in solar and stellar coronae
  • 25.01.2021 — David BLASCHKE (Instytut Fizyki Teoretycznej, UWr): Exotic matter in neutron stars
  • 30.11.2020 — Łukasz STAWARZ (Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków): Metody pomiaru mas i spinów astrofizycznych czarnych dziur
  • 26.10.2020 — Anna BARTKIEWICZ (Instytut Astronomii, Uniwersytet M.Kopernika, Toruń): Emisja maserowa metanolu w obszarach narodzin masywnych gwiazd