Seminarium ZAiAK

Seminarium astrofizyczne odbywa się obecnie w poniedziałki o godz. 11:00. Oto plan seminariów:

ROK AKADEMICKI 2023/24:

  • 04.03.2024 — Przemysław WALCZAK: Wewnętrzna rotacja i inne właściwości gwiazd typu γ Doradus 
  • 26.02.2024 — Jadwiga DASZYŃSKA-DASZKIEWICZ: Asterosejsmologia szybko rotującej gwiazdy HADS: V2367 Cygni
  • 15.01.2024 — Dawid MOŹDZIERSKI: Gwiazdy zmienne w polu gromady otwartej NGC 637
  • 08.01.2024 — Krzysztof KOTYSZ: Metaliczności gwiazd klasycznego pasa niestabilności  powiązanie z kształtem krzywej blasku
  • 11.12.2023 — obrona pracy doktorskiej mgr Żanety SZAFORZ (Badanie rozbłysków słonecznych wykazujących quasi-okresowość na podstawie obserwacji satelity Solar Orbiter)
  • 13.11.2023 — Andrzej PIGULSKI: Legacy Survey of Space and Time (LSST) — nowy fotometryczny przegląd nieba
  • 06.11.2023 — Wojciech SZEWCZUK: CW Cep — masywny układ podwójny z pulsującymi składnikami
  • 23.10.2023 — Natalia POSIŁEK: Gwiazdy chemicznie osobliwe typu Am w obserwacjach spektroskopowych i fotometrycznych
  • 16.10.2023 — Wojciech NIEWIADOMSKI: Asterosejsmologia gwiazd typu δ Scuti o dużych amplitudach
  • 02.10.2023 — zebranie ZAiAK