Seminarium ZHiFK

Seminarium heliofizyczne

Seminarium heliofizyczne odbywa się obecnie w poniedziałki o godz. 12:00. Oto plan seminariów:

ROK AKADEMICKI 2017/18:

  • 19.02.2018 — Robert FALEWICZ: Głębokość wnikania elektronów nietermicznych a czasowe zmiany profilu linii Hα w rozbłyskach słonecznych
  • 22.01.2018 — Arun KUMAR AWASTHI (Department of Geophysics and Planetary Sciences, University of Science and Technology of China, Hefei, Chiny): Magnetic reconnection within the flux-rope during the precursor phase of a C1.1 flare
  • 15.01.2018 — Sylwester KOŁOMAŃSKIObszar ponadarkadowy w rozbłyskach
  • 08.01.2018 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Co "zobaczy" STIX?
  • 11.12.2017 — Marek STĘŚLICKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Najnowsze doniesienia o misji Proba-3
  • 20.11.2017 — Magdalena GRYCIUK (ZFS CBK PAN, Wrocław)Oczekiwane strumienie obserwowane za pomocą instrumentu STIX
  • 13.11.2017 — Paweł PREŚ: Rozbłyski na gwiazdach typu A
  • 06.11.2017 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Wyjątkowy rozbłysk klasy M3.7
  • 16.10.2017 — Michał TOMCZAK: Burze geomagnetyczne w Polsce
  • 09.10.2017 — Jaromir BARYLAK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Symulacje transmisji kolimatorów instrumentu STIX w Geant4