Seminarium ZHiFK - Więcej

ROK AKADEMICKI 2021/22:

 • 20.06.2022 — Kamil BICZ: Starspots modelling and flare analysis on selected M V stars
 • 13.06.2022 — Michalina LITWICKAMARLIN imaging of weak flares observed by STIX 
 • 06.06.2022 — Katarzyna MIKUŁA: The energy-height relation - achievements so far and future prospects
 • 30.05.2022 — Maciej ZAPIÓR (Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov, Czechy): Doppler-velocity drift detected in a solar prominence
 • 23.05.2022 — Barbara SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): On changing calcium abundance in flaring plasma as determined from X-ray spectra
 • 11.04.2022 — Arun KUMAR AWASTHI: Effects of supra-arcade downflows interacting with the post-flare arcade
 • 04.04.2022 — Sylwester KOŁOMAŃSKISupra-arcade region in solar flares
 • 21.03.2022 — Marek STĘŚLICKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): DEM analysis of coronal streamers
 • 14.03.2022 — Robert FALEWICZ: Analiza rozbłysków na gwiazdach rozbłyskujących - c.d.
 • 07.03.2022 — Paweł RUDAWY: Programy SLED, EST-MSDP, DTOMGen2, ROSIE i SUTO Solar
 • 07.02.2022 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Rozbłyski słoneczne z wieloma obszarami emisji
 • 17.01.2022 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): Analiza widm Słońca uzyskanych za pomocą XSM/Chandrayaan-2
 • 10.01.2022 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Przygotowania do interpretacji widm uzyskanych za pomocą teleskopu STIX
 • 13.12.2021 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Wrocławskie detektory gazowe MGEM
 • 06.12.2021 — Arkadiusz BERLICKIAnaliza protuberancji obserwowanej w promieniowaniu mikrofalowym i w Hα
 • 19.11.2021 — Małgorzata PIETRAS: Rozbłyski na gwiazdach podobnych do Słońca
 • 18.10.2021 — Tomasz MROZEK: STIX u optometrysty
 • 11.10.2021 — Petr JELÍNEK, Sofya BELOV (Jihočeská Univerzita V Českých Budějovicích, Czechy): Numerical simulations of dynamic processes in the solar corona

ROK AKADEMICKI 2020/21:

 • 14.06.2021 — Kamil BICZ: Modelowanie zaplamienia na gwiazdach późnych typów widmowych
 • 07.06.2021 — Żaneta SZAFORZ (ZFS CBK PAN, Wrocław): Rozbłyski słoneczne a zjawiska okresowe w koronie słonecznej
 • 17.05.2021 — Tomasz MROZEK: Katalog zatrzymanych erupcji koronalnych — kolejna iteracja
 • 10.05.2021 — Urszula BĄK-STĘŚLICKAWnęki eruptywne
 • 19.04.2021 — Barbara SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Powtórna analiza widm obserwowanych w #1 BCS SMM / Solar flare calcium abundance from BCS revisited
 • 12.04.2021 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Co "widzi" STIX?
 • 22.03.2021 — Marek STĘŚLICKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Temperatura proporców koronalnych
 • 15.03.2021 — Robert FALEWICZ: Rozbłyski i wpływ modulacji plamowej na krzywe blasku gwiazd rozbłyskujących
 • 08.03.2021 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Rozbłysk rozbłyskowi nierówny
 • 01.03.2021 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): Zastosowanie metody ewolucji różnicowej do analizy widm rentgenowskich
 • 01.02.2021 — Michał TOMCZAK: Krótkotrwałe burze geomagnetyczne
 • 18.01.2021 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Nowy system redukcji danych SMM BCS – kanał #1: widma rentgenowskie okolicy jonu helopodobnego Ca XIX (cz. 2)
 • 11.01.2021 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Nowy system redukcji danych SMM BCS – kanał #1: widma rentgenowskie okolicy jonu helopodobnego Ca XIX (cz. 1)
 • 14.12.2020 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): The CubeSat Imaging X-ray Solar Spectrometer
 • 16.11.2020 — Małgorzata PIETRAS: Pierwsze wyniki analizy rozbłysków gwiazdowych obserwowanych przez satelitę TESS
 • 09.11.2020 — Paweł RUDAWY: Potencjał diagnostyczny i realizacja programu obserwacji radiowych Słońca w pasmach 10.7 cm i 30 cm w OA w Białkowie
 • 19.10.2020 — Sylwester KOŁOMAŃSKIObszar ponadarkadowy w rozbłyskach
 • 12.10.2020 — Kamil BICZ: Ewolucja energii oraz topologii pola magnetycznego w obszarze aktywnym NOAA 10486 w dniach 23.10-03.11.2003 r. na podstawie obserwacji satelitarnych oraz naziemnych (MSDP)

ROK AKADEMICKI 2019/20:

 • 08.06.2020 — Katarzyna MIKUŁA: Modelowanie struktury i kinematyki chłodnych pętli rozbłyskowych na podstawie obserwacji IRIS
 • 01.06.2020 — Michalina LITWICKAOdkrycia RHESSI – wyzwanie dla STIXa
 • 18.05.2020 — Urszula BĄK-STĘŚLICKAWnęki koronalne
 • 09.03.2020 — Barbara SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Analiza widm BCS-SMM — co nowego?
 • 02.03.2020 — Arkadiusz BERLICKIEmisja rozbłysków i pól pochodni obserwowana w kontinuum optycznym i ultrafioletowym
 • 03.02.2020 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Rozbłyski gwiazdowe obserwowane przez satelitę TESS
 • 20.01.2020 — Marek STĘŚLICKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Gorące i chłodne składniki wyrzutów koronalnych
 • 13.01.2020 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Rola nietermicznych cząstek w rozbłyskach słonecznych
 • 09.12.2019 — Paweł PREŚ: Jak silne mogą być gwiazdowe CME?
 • 02.12.2019 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): Zastosowanie metody ewolucji różnicowej do analizy widm rentgenowskich
 • 18.11.2019 — Michał TOMCZAK: CME z 23 lipca 2012 r. — "Carrington", który przeszedł bokiem
 • 04.11.2019 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Detektory GEM
 • 28.10.2019 — Małgorzata PIETRASAnaliza zmienności emisji rozbłysków słonecznych na podstawie obserwacji w linii widmowej Hα wodoru oraz w zakresie promieniowania rentgenowskiego
 • 07.10.2019 — Tomasz MROZEK: Katalog zatrzymanych erupcji — aktualizacja

ROK AKADEMICKI 2018/19:

 • 10.06.2019 — Michalina LITWICKADrobnoskalowe zjawiska obserwowane w dolnej atmosferze Słońca w promieniowaniu UV
 • 03.06.2019 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Wyniki analizy widm Słońca uzyskanych za pomocą spektrofotometru SphinX w okresach, kiedy Słońce było wyjątkowo "nieaktywne"
 • 13.05.2019 — Paweł RUDAWY: Istotność czynników heliofizycznych wpływających na klimat Ziemi w raportach IPCC
 • 06.05.2019 — Katarzyna MIKUŁA: Geometria chłodnych pętli rozbłyskowych - c.d.
 • 15.04.2019 — Robert FALEWICZ: Głębokość wnikania elektronów nietermicznych w rozbłyskach słonecznych — c.d.
 • 08.04.2019 — Urszula BĄK-STĘŚLICKATemperatura wnęk koronalnych
 • 01.04.2019 — Żaneta SZAFORZQuasi-okresowe pulsacje rozbłysków słonecznych: badania zjawisk o długich okresach i w rozbłyskach zabrzegowych
 • 18.03.2019 — Piotr PODGÓRSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Metody usuwania tła w danych SphinX w okresie niskiej aktywności Słońca
 • 04.03.2019 — Sylwester KOŁOMAŃSKIObszar ponadarkadowy w rozbłyskach i chlupoczące pętle
 • 21.01.2019 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Korelacja RESIK – RHESSI (i inne zaległe remanenty)
 • 14.01.2019 — Marek STĘŚLICKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Gwiezdne CME
 • 07.01.2019 — Magdalena GRYCIUK (ZFS CBK PAN, Wrocław)Impulsywność rozbłysków słonecznych
 • 10.12.2018 — Paweł PREŚ: Nieciągłość diagramu H-R w obszarze czerwonych karłów
 • 03.12.2018 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Obserwacje Słońca u progu minimum aktywności magnetycznej
 • 26.11.2018 — Michał TOMCZAK: Obserwacje zórz polarnych na terenie Polski w latach 2011-2018
 • 05.11.2018 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): The Focusing Optics X-ray Solar Imager (FOXSI)
 • 22.10.2018 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): Rozkłady różniczkowej miary emisji otrzymane w oparciu o widma zmierzone spektrometrem RESIK
 • 15.10.2018 — Tomasz MROZEK: Katalog zatrzymanych erupcji
 • 08.10.2018 — Arkadiusz BERLICKIDrobnoskalowe pojaśnienia w atmosferze słonecznej obserwowane w zakresie ultrafioletowym

ROK AKADEMICKI 2017/18:

 • 11.06.2018 — Michalina LITWICKAPrzegląd zwartych pojaśnień w linii Mg II h i k
 • 04.06.2018 — Jaromir BARYLAK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Symulacje tła pochodzącego od luminescencji w przyrządzie Rotating Drum Spectrometer/SOLPEX
 • 21.05.2018 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Widma jonów Ca XV – Ca XIX otrzymane za pomocą przyrządu Diogeness, problemy ich redukcji i analizy
 • 07.05.2018 — Katarzyna MIKUŁA: Geometria chłodnych pętli rozbłyskowych
 • 16.04.2018 — Barbara SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Emisja rentgenowska Słońca podczas minimum aktywności
 • 09.04.2018 — Maciej ZAPIÓR (Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov, Czechy): The last results of the prominence dynamics studies 
 • 26.03.2018 — Urszula BĄK-STĘŚLICKATemperatura wnęk koronalnych
 • 12.03.2018 — Żaneta SZAFORZSpektroskopia korony słonecznej z wykorzystaniem prawa Bragga
 • 05.03.2018 — Paweł RUDAWY: Dane obserwacyjne uzyskane podczas całkowitego zaćmienia Słońca w 2017
 • 19.02.2018 — Robert FALEWICZ: Głębokość wnikania elektronów nietermicznych a czasowe zmiany profilu linii Hα w rozbłyskach słonecznych
 • 22.01.2018 — Arun KUMAR AWASTHI (Department of Geophysics and Planetary Sciences, University of Science and Technology of China, Hefei, Chiny): Magnetic reconnection within the flux-rope during the precursor phase of a C1.1 flare
 • 15.01.2018 — Sylwester KOŁOMAŃSKIObszar ponadarkadowy w rozbłyskach
 • 08.01.2018 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Co "zobaczy" STIX?
 • 11.12.2017 — Marek STĘŚLICKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Najnowsze doniesienia o misji Proba-3
 • 20.11.2017 — Magdalena GRYCIUK (ZFS CBK PAN, Wrocław)Oczekiwane strumienie obserwowane za pomocą instrumentu STIX
 • 13.11.2017 — Paweł PREŚ: Rozbłyski na gwiazdach typu A
 • 06.11.2017 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Wyjątkowy rozbłysk klasy M3.7
 • 16.10.2017 — Michał TOMCZAK: Burze geomagnetyczne w Polsce
 • 09.10.2017 — Jaromir BARYLAK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Symulacje transmisji kolimatorów instrumentu STIX w Geant4

ROK AKADEMICKI 2016/17:

 • 12.06.2017 — Tomasz MROZEK: Rozbłyski słoneczne obserwowane jednocześnie przez instrumenty SphinX, RHESSI i Fermi
 • 05.06.2017 — Arkadiusz BERLICKI: Diagnostyka atmosfery słonecznej za pomocą radiointerferometru ALMA
 • 15.05.2017 — Piotr PODGÓRSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Cząstki pasów radiacyjnych w danych SphinX
 • 08.05.2017 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Wybrane aspekty interpretacji widm rentgenowskich
 • 10.04.2017 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Porównanie aktywności Słońca w fotosferze i koronie
 • 27.03.2017 — Katarzyna MIKUŁA: Struktura i dynamika chłodnych pętli rozbłyskowych obserwowanych przez satelitę IRIS
 • 13.03.2017 — Barbara SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Globalna energetyka rozbłysków słonecznych (oraz CME)
 • 06.03.2017 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): Równoczesne wyznaczanie rozkładów różniczkowej miary emisji i obfitości pierwiastków
 • 27.02.2017 — Andrzej KRANKOWSKI (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn): 1) Udział konsorcjum POLFAR oraz grupy roboczej POLFARO wraz z 3 polskimi stacjami systemu LOFAR w europejskiej strukturze interferometru radiowego International LOFAR Telescope (ILT) na lata 2016-2020, 2) Monitorowanie jonosfery z wysoką rozdzielczością czasowo-przestrzenną
 • 30.01.2017 — Urszula BĄK-STĘŚLICKATemperatura wnęk koronalnych
 • 23.01.2017 — Żaneta SZAFORZCo jest przyczyną quasi-periodycznych oscylacji rozbłysków słonecznych?
 • 16.01.2017 — Robert FALEWICZ: Obserwacje Słońca wykonane za pomocą NuSTAR
 • 09.01.2017 — Sylwester KOŁOMAŃSKIStruktura koronalnych źródeł rozbłyskowych w obserwacjach w zakresie EUV i SXR
 • 19.12.2016 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Obserwacje rozbłysków słonecznych z satelity Fermi
 • 12.12.2016 — Krzysztof NALEWAJKO (CAMK PAN, Warszawa): Rekoneksja pól magnetycznych w zastosowaniu do astrofizyki γ
 • 05.12.2016 — Marek STĘŚLICKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Średniookresowe zmiany aktywności słonecznej
 • 28.11.2016 — Paweł RUDAWY: EST: 4-m Europejski Teleskop Słoneczny
 • 14.11.2016 — Bartosz DĄBROWSKI (Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Badania Słońca za pomocą teleskopu LOFAR
 • 07.11.2016 — Magdalena GRYCIUK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Analiza rozbłysków gwiazdowych zarejestrowanych za pomocą teleskopu Kepler
 • 04.11.2016 (piątek, 15:00) — Daniel RYAN (Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, USA)Focusing Optics X-Ray Solar Imager (FOXSI)
 • 24.10.2016 — Paweł PREŚ: Okresy rotacji gwiazd ciągu głównego
 • 17.10.2016 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Terahercowe obserwacje rozbłysków słonecznych
 • 10.10.2016 — Michał TOMCZAK: Quasi-okresowe pulsacje rozbłysków według danych GOES

ROK AKADEMICKI 2015/16:

 • 13.06.2016 — Arun KUMAR AWASTHI: Differential emission measure distribution and thermal characteristics of a B8.3 flare on July 04, 2009
 • 06.06.2016 — Ryszarda GETKO: Błędy w klasyfikacji położeń grup plam słonecznych
 • 30.05.2016 — Tomasz MROZEK: Methods for RHESSI orbital background subtraction
 • 23.05.2016 — Piotr PODGÓRSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Modelowanie spiętrzeń impulsów w przyrządzie SphinX
 • 16.05.2016 — Katarzyna MIKUŁA: Pętle rozbłyskowe w ultrafioletowym zakresie widma
 • 25.04.2016 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Peculiarities noticed on the spectral records obtained by Diogeness spectrometer aboard Coronas-F
 • 18.04.2016 — Jaromir BARYLAK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Symulacje efektu charge sharing w detektorze Caliste-SO
 • 11.04.2016 — Barbara SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Promieniowanie rentgenowskie i EUV obszarów aktywnych
 • 04.04.2016 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): Zastosowanie algorytmu ewolucji różnicowej do wyznaczania rozkładów różniczkowej miary emisji (DEM)
 • 21.03.2016 — Urszula BĄK-STĘŚLICKA: Line-of-sight velocity as a tracer of coronal cavity magnetic structure
 • 14.03.2016 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Katalog plam słonecznych w Debreczynie
 • 07.03.2016 — Sylwester KOŁOMAŃSKI: Struktura koronalnych zródeł rentgenowskich w rozbłyskach — AIA vs. RHESSI
 • 29.02.2016 — Żaneta SZAFORZ: Quasi-periodyczne pulsacje rozbłysków gwiazdowych
 • 22.02.2016 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Projekt FOXSI
 • 25.01.2016 Robert FALEWICZ: Wpływ właściwości wiązki elektronów nietermicznych na parowanie chromosferyczne w rozbłyskach słonecznych
 • 18.01.2016 — Marek STĘŚLICKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Proba-3 mission: the ASPIICS coronagraph and the total solar irradiance monitor DARA
 • 11.01.2016 — Paweł RUDAWY: Rekalibracja liczb plamowych - czy to rewolucja czy tylko ewolucja?
 • 21.12.2015 — Ewa CHMIELEWSKA : Diagnostyka plazmy dla dwóch kinematycznych klas CME obserwowanych za pomocą teleskopu Atmospheric Imaging Assembly na pokładzie Solar Dynamic Observatory
 • 14.12.2015 — Arkadiusz BERLICKI: Modelownie kompaktowych pojaśnień obserwowanych w zakresie ultrafioletowym przez sondę IRIS
 • 07.12.2015 — Magdalena GRYCIUK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Analiza krzywych blasku uzyskanych za pomocą spektrofotometru SphinX
 • 30.11.2015 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Porównanie zmian obserwacyjnych profili linii Hα wodoru z głębokościami wnikania nietermicznych elektronów podczas rozbłysków słonecznych
 • 23.11.2015 Paweł PREŚ: Superrozbłyski na gwiazdach typu G
 • 09.11.2015 — Arun KUMAR AWASTHI: Chromospheric response in various phases of a B6.4 flare on August 20, 2005
 • 26.10.2015 — Michał TOMCZAK: Czy rozbłysk hybrydowy można rozpoznać już w początkowym stadium ewolucji?
 • 19.10.2015 — Tomasz MROZEK: Automatyczne wyszukiwanie zatrzymanych erupcji w obserwacjach SDO/AIA
 • 12.10.2015 — Ryszarda GETKO: Czasy życia grup plam słonecznych

ROK AKADEMICKI 2014/15:

 • 15.06.2015 — Katarzyna MIKUŁA: Analiza widma ultrafioletowego rozbłysku słonecznego na podstawie obserwacji z dnia 29.03.2014 roku
 • 08.06.2015 — Michalina GRUBECKA: Obserwacje i modelowanie Bomb Ellermana w linii Mg II h i k
 • 01.06.2015 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Świeże spojrzenie na widma SMM BCS
 • 25.05.2015 — Jaromir BARYLAK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Efekty instrumentalne w detektorach promieniowania rentgenowskiego i ich wpływ na dane pomiarowe
 • 04.05.2015 — Barbara SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Obfitości pierwiastków w koronie słonecznej
 • 27.04.2015 — Tanmoy CHATTOPADHYAY (Astronomy & Astrophysics Division, Physical Research Laboratory, Ahmedabad, India): Development of a Hard X-ray focal plane Compton Polarimeter
 • 20.04.2015 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): Zastosowanie adaptacyjnego algorytmu ewolucji różnicowej do wyznaczania rozkładów różniczkowej miary emisji (DEM)
 • 13.04.2015 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Impact of solar activity on Earth energetic particle environment
 • 30.03.2015 — Żaneta SZAFORZ: Quasi periodyczne pulsacje rozbłysków słonecznych - jednoczesne obserwacje w różnych długościach fali
 • 23.03.2015 — Marek STĘŚLICKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Gwiezdne cykle aktywności
 • 16.03.2015 — Ewa CHMIELEWSKA : Ewolucja w rozkładzie temperatury struktur obserwowanych w erupcjach słonecznych za pomocą teleskopu SDO/AIA
 • 09.03.2015 — Jens BERDERMANN (German Aerospace Center, Institute of Communications and Navigation, Neustrelitz, Niemcy): Space weather and its influence on the ionosphere
 • 02.03.2015 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Rozkłady temperatury i gęstości w koronie w okresie minimum aktywności, część II
 • 23.02.2015 Robert FALEWICZ: Modelowanie rozbłysków słonecznych posiadających strukturę wielopętlową
 • 26.01.2015 — Magdalena GRYCIUK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Analiza dwóch wybranych mikro-rozbłysków obserwowanych za pomocą przyrządu SphinX
 • 19.01.2015 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Okresowe i quasi-okresowe zmiany emisji rozbłysków słonecznych
 • 12.01.2015 — Arkadiusz BERLICKI: Możliwość obserwacji drobnej struktury protuberancji w zakresie mikrofalowym
 • 15.12.2014 — Paweł RUDAWY: Analiza fourierowska wybuchów radiowych typu szpilki oraz dryfującej struktury pulsacyjnej
 • 08.12.2014 Paweł PREŚ: Zmienność poziomu aktywności magnetycznej dla gwiazd ciągu głównego o różnym wieku
 • 01.12.2014 — Piotr CHMIELEWSKI (Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji, Instytut Fizyki, UMCS Lublin): Symulacje numeryczne fal Alfvéna w grawitacyjnie uwarstwionej atmosferze słonecznej
 • 24.11.2014 — Petr HEINZEL (Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov, Czechy): IRIS observations of solar flares and prominence: First results
 • 17.11.2014 — Arun KUMAR AWASTHI: Energy release processes in solar flares
 • 03.11.2014 — Michał TOMCZAK: Późne maksimum w EUV — nowe oblicze rozbłysków hybrydowych
 • 27.10.2014 — Tomasz MROZEK: Digging in the RHESSI catalogue. What we can say about HXR emission along one solar cycle and how we can use it for future instruments?
 • 20.10.2014 — Oleksiy DUDNIK (Institute of Radio Astronomy of National Academy of Sciences of Ukraine, V.N. Karazin Kharkiv National University, Charków, Ukraina): Radiation belts of the Earth: from stationary two-zone’s model to rotationally driven "zebra stripes" in Earth’s inner radiation belt
 • 13.10.2014 — Urszula BĄK-STĘŚLICKA: LOS velocity as a tracer of coronal cavity magnetic structure
 • 06.10.2014 — Piotr PODGÓRSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): STIX — teleskop rentgenowski na pokładzie sondy Solar Orbiter
 • 02.10.2014 — Kanti M. AGGARWAL (Astrophysics Research Centre, Queen's University Belfast, Irlandia Płn.): Atomic data calculations at Queen's University Belfast

ROK AKADEMICKI 2013/14:

 • 16.06.2014 — Katarzyna MIKUŁA: Rozbłyski słoneczne w świetle białym
 • 09.06.2014 — Michalina GRUBECKA: Misja IRIS — nowe możliwości diagnostyki atmosfery Słońca
 • 02.06.2014 — Victor F. MELNIKOV (Pulkovo Observatory, Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg & Radiophysical Research Institute, Nizhniy Novgorod, Rosja): Collapsing magnetic trap and looptop microwave sources in solar flares
 • 26.05.2014 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Plazma wielotemperaturowa interpretowana w przybliżeniu izotermicznym: wpływ na wyznaczanie obfitości pierwiastków
 • 19.05.2014 — Jaromir BARYLAK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Symulacje rozbłysków słonecznych w GEANT4
 • 12.05.2014 — Ryszarda GETKO: Estymacja rozkładów prawdopodobieństwa dziennych zmian liczb Wolfa
 • 05.05.2014 — Barbara SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Wyznaczanie absolutnych obfitości plazmy rozbłysków słonecznych — c.d.
 • 28.04.2014 — Andrzej KUŁAK (AGH, Kraków): Badania fal ekstremalnie niskiej częstotliwości (ELF) w falowodzie grunt - jonosfera
 • 14.04.2014 — Tomasz MROZEK: Dynamika chromosfery z obserwacji położeń źródeł HXR
 • 07.04.2014 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): Wspólne obserwacje XRS/Messenger i SphinX
 • 28.03.2014 (12:00) — Stephane REGNIER (Jeremiah Horrocks Institute, University of Central Lancashire, Preston, UK): The Hi-C mission: towards the fine scales of the solar corona
 • 17.03.2014 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Obserwacje XRT w trakcie misji SpinX
 • 03.03.2014 — Marek STĘŚLICKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Rentgenowskie polarymetryczne obserwacje Słońca
 • 03.02.2014 — Ewa CHMIELEWSKA : Analiza własności kinematycznych dwóch klas koronalnych wyrzutów materii
 • 20.01.2014 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Rozkłady temperatury i gęstości w koronie w okresie minimum aktywności
 • 13.01.2014 Robert FALEWICZ: Modelowanie MHD rozbłysków w 2D
 • 16.12.2013 — Jerzy JAKIMIEC: Badanie oscylacji w rozbłyskach arkadowych
 • 09.12.2013 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Równoczesne obserwacje rozbłysków słonecznych
 • 02.12.2013 — Paweł RUDAWY: Oscylacje protuberancji spokojnej
 • 25.11.2013 — Sylwester KOŁOMAŃSKI: Jak zrobić koronalne źródło rozbłyskowe?
 • 18.11.2013 — Kenneth J.H. PHILLIPS (MSSL, University College Londyn, Wlk. Brytania): More on solar coronal abundances: Mercury Messenger and other results
 • 04.11.2013 Paweł PREŚ: Efektywność transportu energii w procesie Neuperta
 • 28.10.2013 — Magdalena GRYCIUK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Charakterystyka własności termicznych rozbłysków słonecznych obserwowanych w zakresie promieniowania X
 • 21.10.2013 — Arkadiusz BERLICKI: Nowe modele bomb Ellermana
 • 14.10.2013 — Michał TOMCZAK: Rozbłyski hybrydowe

ROK AKADEMICKI 2012/13:

 • 03.06.2013 — Barbara SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Co nowego w rozbłyskach słonecznych?
 • 27.05.2013 — Krzysztof MIZERSKI (Instytut Geofizyki PAN, Warszwa): Krótkofalowa niestabilność wyporności magnetycznej w tachoklinie słonecznej
 • 20.05.2013 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Dostęp do danych i kierunki dalszej analizy obserwacji wykonanych za pomocą przyrządu RESIK
 • 06.05.2013 — Urszula BĄK-STĘŚLICKA: Wnęki koronalne w obserwacjach instrumentu CoMP
 • 29.04.2013 — Tomasz MROZEK: Zmiany rozmiarów źródeł szczytowych obserwowane przez RHESSI
 • 22.04.2013 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): Wstępna analiza obszaru aktywnego NOAA 11015
 • 15.04.2013 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Obserwacje XRT w okresie niskiej aktywności Słońca
 • 08.04.2013 — Żaneta SZAFORZ : Badanie quasi-okresowości twardego promieniowania rentgenowskiego rozbłysków słonecznych
 • 25.03.2013 — Ewa CHMIELEWSKA : Kinematyka i diagnostyka plazmy wielotemperaturowych zjawisk eruptywnych obserwowanych za pomocą teleskopu SDO/AIA
 • 18.03.2013 Michał HERLENDER : Analiza krótko żyjących bomb Ellermana
 • 11.03.2013 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Analiza mikrorozbłysków rejestrowanych przez SphinXa podczas minimum 2009 roku
 • 04.03.2013 Robert FALEWICZ: Modelowanie emisji termicznej i nietermicznej dla zakresu promieniowania rentgenowskiego w rozbłyskach słonecznych
 • 25.02.2013 — Ryszarda GETKO: Statystyka skupień grup plam słonecznych na podstawie metody Zubrzyckiego
 • 28.01.2013 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Obserwacje Słońca z wysoką rozdzielczością czasową
 • 21.01.2013 (12:30) — obrona pracy doktorskiej mgra Macieja Zapióra
 • 14.01.2013 — Paweł RUDAWY: Proste modele hydrodynamiczne rozbłysków na HR 1099 (K1 IV)
 • 07.01.2013 — Sylwester KOŁOMAŃSKI: Czy AIA pomoże rozwiązać zagadkę koronalnych źródeł rozbłyskowych?
 • 17.12.2012 Paweł PREŚ: Rozbłyski optyczne na gwiazdach
 • 10.12.2012 — Magdalena GRYCIUK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Katalog Zjawisk SphinX
 • 03.12.2012 — Arkadiusz BERLICKI: Rozbłyski białe — nowe obserwacje i mechanizmy emisji ciągłej
 • 26.11.2012 — Michał TOMCZAK: Dalsze wyniki analizy dwóch nietypowych zjawisk obserwowanych przez Yohkoh
 • 22.11.2012 — Oleksiy DUDNIK (V.N.Karazin Kharkiv National University, Charków, Ukraina): Radiation belts of the Earth: overview, methods of investigations, recent observations on the CORONAS-Photon spacecraft
 • 19.11.2012 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Braggowski spektro-polarymetr rentgenowski SolPEX
 • 12.11.2012 — Barbara SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Zmienność emisji rentgenowskiej Słońca w okresach szczególnie niskiej aktywności z obserwacji SphinX’a
 • 05.11.2012 — Bartosz DĄBROWSKI (Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov, Czechy) : Radiowy projekt ALMA i obserwacje Słońca
 • 29.10.2012 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Wstępne porównanie obserwacji SphinX i GOES
 • 22.10.2012 — Tomasz MROZEK: Zatrzymane erupcje i przyspieszanie elektronów - obserwacje w zakresie EUV i HXR
 • 15.10.2012 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): Wzrost emisji EUV na fazie zaniku rozbłysku
 • 08.10.2012 — Urszula BĄK-STĘŚLICKA: "Coronal cavities" w obserwacjach instrumentu CoMP

ROK AKADEMICKI 2011/12:

 • 21.05.2012 — Maciej ZAPIÓR: Ruchy plazmy w polu magnetycznym
 • 14.05.2012 Michał HERLENDER : Modelowanie widma atmosfery Słońca kodem Pandora
 • 07.05.2012 — Ewa CHMIELEWSKA : Analiza porównawcza wyrzutów plazmy koronalnej obserwowanych za pomocą teleskopów: SXT/Yohkoh i TRACE
 • 23.04.2012 — Michał POTĘPA: Modelowanie hydrodynamiczne rozbłysków słonecznych
 • 16.04.2012 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Ewolucja i rozkłady przestrzenne emisji rentgenowskiej w rozbłyskach
 • 02.04.2012 — Ryszarda GETKO: Statystyka skupień grup plam słonecznych
 • 26.03.2012 — Kenneth J.H. PHILLIPS (MSSL, University College, Londyn, Wlk. Brytania): Solar and stellar coronae: X-ray spectra and element abundances
 • 19.03.2012 — Andrzej PIGULSKI: Sfer niebieskich muzyka dla heliofizyka
 • 05.03.2012 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Rozmiary rozbłyskowych źródeł emisji Hα
 • 27.02.2012 — Paweł RUDAWY: Rekonstrukcja przestrzennej struktury protuberancji w erze satelitów STEREO
 • 20.02.2012 — Sylwester KOŁOMAŃSKI: Rozbłyskowe źródła koronalne
 • 13.02.2012 Robert FALEWICZ: Modelowanie twardego promieniowania rentgenowskiego w jedno-pętlowych rozbłyskach słonecznych
 • 06.02.2012 Paweł PREŚ: Rozbłyski rentgenowskie na gwiazdach szybko rotujących
 • 16.01.2012 — Jerzy JAKIMIEC: Przyspieszanie elektronów w konfiguracji magnetycznej typu "cusp" (przegląd)
 • 09.01.2012 — Magdalena GRYCIUK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Samoorganizujące układy ze stanem krytycznym (Self-Organized Criticality, SOC)
 • 19.12.2011 — Arkadiusz BERLICKI: Coraz bliżej Słońca - nowe instrumenty heliofizyczne
 • 05.12.2011 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Modelowanie widm SphinX-a i ich interpretacja „od podszewki”
 • 28.11.2011 — Michał TOMCZAK: "Rewolucja październikowa" - rzecz o dwóch rozbłyskach, które przekształciły się w rentgenowskie wyrzuty plazmy
 • 21.11.2011 — Barbara SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Badanie warunków fizycznych w plazmie obszaru aktywnego
 • 14.11.2011 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): SphinX — podsumowanie misji
 • 07.11.2011 — Tomasz MROZEK: Wspólne obserwacje RHESSI i SphinX
 • 24.10.2011 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): Analiza rozbłysku z 15 kwietnia 2002 r.
 • 17.10.2011 — Maciej ZAPIÓR: Obserwacje zgęstków i bąbli w protuberancjach
 • 10.10.2011 — Michał HERLENDER :Półempiryczne modelowanie bomb Ellermana

ROK AKADEMICKI 2010/11:

 • 20.06.2011 — Ewa CHMIELEWSKA : Przykłady zjawisk eruptywnych obserwowanych w koronie słonecznej
 • 13.06.2011 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Efekt Neuperta - zastosowanie do obserwacji MSDP
 • 06.06.2011 — Paweł RUDAWY: Struktura korony słonecznej na podstawie obserwacji zaćmieniowych
 • 30.05.2011 — Urszula BĄK-STĘŚLICKA: Koronalne wyrzuty materii związane z rozbłyskami typu slow LDE
 • 16.05.2011 — Sylwester KOŁOMAŃSKI: Natura rozbłyskowych źródeł koronalnych
 • 09.05.2011 Paweł PREŚ: Efekty systematyczne przy odtwarzaniu struktury koron gwiazdowych
 • 18.04.2011 — Robert FALEWICZ: Grzanie plazmy w rozbłyskach przed i po fazie impulsowej - c.d.
 • 11.04.2011 — Jerzy JAKIMIEC: Dalsze badania oscylacji pułapek magnetycznych
 • 04.04.2011 — Tomasz MROZEK: Rozmiary źródeł promieniowania rentgenowskiego w obserwacjach RHESSI
 • 28.03.2011 — Kenneth J.H. PHILLIPS (MSSL, University College Londyn, Wlk. Brytania): More on solar abundances
 • 21.03.2011 — Magdalena GRYCIUK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Analiza statystyczna fluktuacji wskaźnika rozbłyskowego
 • 14.03.2011 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Sphinx i aksjony
 • 07.03.2011 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Nowe przyrządy powstające w ZFS CBK
 • 28.02.2011 — Michał TOMCZAK: Nowe publikacje poświęcone rentgenowskim wyrzutom plazmy
 • 21.02.2011 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): TRACE — obserwacje rozbłysków i efektów dyfrakcyjnych. SphinX — podsumowanie misji
 • 14.02.2011 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): Wyznaczanie rozkładów DEM na podstawie obserwacji wykonanych instrumentem SphinX
 • 31.01.2011 — Maciej ZAPIÓR: Jednoczesne obserwacje oscylacji protuberancji przy użyciu dwóch teleskopów
 • 24.01.2011 — Arkadiusz BERLICKI: Dwuwymiarowy model protuberancji słonecznej obserwowanej przez Hinode/SOT, SoHO/SUMER i Meudon/MSDP
 • 17.01.2011 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Spikule typu II i ich rola w grzaniu korony słonecznej
 • 10.01.2011 — Barbara SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Warunki fizyczne w plazmie obszaru aktywnego (AR 11024) — analiza danych SPHINX oraz XRT
 • 20.12.2010 — Michał HERLENDER: Modelowanie atmosfery Słońca przy użyciu programu PANDORA
 • 13.12.2010 — Urszula BĄK-STĘŚLICKA: Koronalne wyrzuty materii związane z rozbłyskami o długim czasie narastania
 • 06.12.2010 — Paweł RUDAWY: Wiekowe zmiany aktywności Słońca
 • 29.11.2010 — Elena DZIFČÁKOVÁ (Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov, Czechy) : Can κ-distributions explain observed intensities of Si III lines in the transition region?
 • 29.11.2010 — Pavel KOTRČ (Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov, Czechy) : Flare and prominence spectra from Ondřejov Optical Spectrographs
 • 22.11.2010 — Robert FALEWICZ: Grzanie plazmy w rozbłyskach przed i po fazie impulsowej
 • 25.10.2010 — Paweł PREŚ: Struktura korony w układzie chłodnego algola BD+5º706
 • 18.10.2010 — Tomasz MROZEK: Zjawiska eruptywne, a otaczające pole magnetyczne w koronie słonecznej
 • 12.10.2010 — Olexiy DUDNIK (Oddział Badań Kosmicznych, Uniwersytet w Charkowie, Ukraina): Dynamics of the Earth's electrons radiation belts in May, 2009, on the base of satellite telescope of electron and protons STEP-F measurements on board the CORONAS-PHOTON satellite
 • 11.10.2010 — Grzegorz MICHAŁEK (OA UJ, Kraków): Badanie właściwości oraz geoefektywności koronalnych wyrzutów materii typu halo przy wykorzystaniu modeli stożkowych
 • 04.10.2010 — Jerzy JAKIMIEC: Oscylacje pułapek magnetycznych

ROK AKADEMICKI 2009/10:

 • 14.06.2010 — Sylwester KOŁOMAŃSKI: Źródła szczytowe rozbłysków długotrwałych w obserwacjach RHESSI (cz. 3)
 • 24.05.2010 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Podsumowanie misji SphinX
 • 17.05.2010 — Ryszarda GETKO: Poszukiwanie skupień grup plam słonecznych w oparciu o metodę S. Zubrzyckiego
 • 10.05.2010 — Michał TOMCZAK: Katalog rentgenowskich wyrzutów plazmy
 • 26.04.2010 — Barbara SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): SphinX - analiza danych związanych z obsza rem aktywnym AR 11024
 • 12.04.2010 — Arkadiusz BERLICKI: Modelowanie bomb Ellermana na podstawie obserwacji z DOT i TRACE
 • 08.04.2010 — Alexander ENGELL (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, USA): Modeling sheared and twisted coronal loops by non-linear force free field methods
 • 30.03.2010 — Manuel GONZÁLEZ SCOTTO (Department of Mathematics, University of Aveiro, Portugalia): Clustering time series measurements of sea level
 • 29.03.2010 — Maciej ZAPIÓR: Postęp w analizie ruchu węzłów i oscylacji protuberancji
 • 22.03.2010 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Promieniowanie rentgenowskie Słońca w okresie minimum aktywności
 • 15.03.2010 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Faza impulsowa rozbłysków słonecznych - lokalizacja źródeł emisji promieniowania
 • 08.03.2010 — Michał HERLENDER: Powstawanie bomb Ellermana na skutek wynurzania się pola magnetycznego
 • 01.03.2010 — Urszula BĄK-STĘŚLICKA: Wydzielanie energii w rozbłyskach typu LDE o długim czasie narastania
 • 15.02.2010 — Paweł RUDAWY: Wyniki analizy obserwacji całkowitego zaćmienia Słońca w 2001
 • 08.02.2010 — Robert FALEWICZ: Misja Solar Dynamics Observatory (SDO)
 • 01.02.2010 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): RESIK: nowe wyniki analizy widm
 • 25.01.2010 — Paweł PREŚ: Chłodny algol BD+05°706
 • 18.01.2010 — Tomasz MROZEK: Zależność energia-wysokość dla źródeł twardego promieniowania rentgenowskiego
 • 11.01.2010 — Sylwester KOŁOMAŃSKI: Źródła szczytowe rozbłysków długotrwałych w obserwacjach RHESSI - cd.
 • 21.12.2009 — Jerzy JAKIMIEC: Oscylacje pułapek magnetycznych w rozbłyskach
 • 14.12.2009 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): SpinX - status eksperymentu
 • 07.12.2009 — Michał TOMCZAK: Rozbłyski typu SHH a SEP
 • 30.11.2009 — Barbara SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Analiza wybranych słabych rozbłysków na podstawie danych ze spektrofotometru SphinX
 • 23.11.2009 — Tomasz FĄFARA-WIDALIS: Modelowanie pola magnetycznego w koronie słonecznej
 • 09.11.2009 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): SphinX - obserwacje obszarów aktywnych
 • 02.11.2009 — Maciej ZAPIÓR: Oscylacje protuberancji z 23 września 2009 r.
 • 26.10.2009 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): SphinX - przegląd obserwacji i pierwsze wyniki
 • 19.10.2009 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Impulsowa emisja promieniowania elektromagnetycznego podczas rozbłysków słonecznych
 • 12.10.2009 — Michał HERLENDER: Metody rozwiązywania równania transferu promieniowania w modelach dwuwymiarowych
 • 05.10.2009 — Urszula BĄK-STĘŚLICKA: Rozbłyski typu LDE o długim czasie narastania w obserwacjach TRACE i RHESSI
 • 28.09.2009 — Petr HEINZEL (Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov, Czechy): 33 years of prominence modelling