Zajęcia realizowane w trybie zdalnym na kierunku Astronomia w roku akad. 2020/21

Większość zajęć w semestrze zimowym roku akad. 2020/21 będzie realizowana w postaci standardowej, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Tylko niektóre zajęcia zostaną zrealizowane w postaci zdalnej.

 • I rok, licencjat, nie będzie miał żadnych zajęć w formie on-line
 • II rok, licencjat
  • Matematyka 3, wykład
  • Astrofizyka obserwacyjna 1, wykład
  • Algorytmy i programowanie, wykład
  • Podstawy fizyki 3, jedno z konwersatoriów
 • III rok, licencjat
  • Fizyka atomu, jądra i cząstek elementarnych, wykład
 • I rok, studia magisterskie
  • Elektrodynamika klasyczna, wykład

Plany zajęć, obciążenia sal, semestr zimowy 2020/21