Doktoranci

 

Imię i nazwisko E-mail
@astro.uni.wroc.pl

Telefon
71 33780..

Opiekun, Promotor,
Promotor pomocniczy

Strona
osobista
Przedłużenie:        
mgr Przemysław BRUŚ brus 95

A.Pigulski, Z.Kołaczkowski

PB
mgr Ewa CHMIELEWSKA chmielewska 96 M.Tomczak  
mgr Jakub OSTROWSKI ostrowski 91 J.Daszyńska-Daszkiewicz  
mgr Ewa ZAHAJKIEWICZ zahajkiewicz 96 A.Pigulski
Z.Kołaczkowski
 
IV rok:        
mgr Żaneta SZAFORZ szaforz 96 M.Tomczak  
III rok:        
mgr Michalina GRUBECKA grubecka 96 A.Berlicki  
mgr Magdalena GRYCIUK gryciuk   M.Siarkowski (ZFS CBK PAN, Wrocław)
T. Mrozek
 
mgr Katarzyna MIKUŁA mikula 95 A.Berlicki  

Obszar zainteresowań:
- Astrofizyka,
- Heliofizyka.