Ogłoszenia dla studentów

Ogłoszenia na dzień 10.01.2018 r.

Komunikat w sprawie godzin dziekańskich w dniu 11.01.2018 r.

Zapraszam wszystkich studentów Astronomii na SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI, które odbędzie się w CZWARTEK 11 Stycznia 2018 w GODZINACH 11:00-15:00 W SALI
IM. PROF. JANA RZEWUSKIEGO. W spotkaniu udział wezmą zaproszeni przedstawiciele firm Gigaset, Innect, Grinn, Grinn, NeuroSys, Nokia, Ultimo oraz PiLab. Informuję jednocześnie, że Pan Dziekan ogłosił GODZINY DZIEKAŃSKIE w czwartek od 11:00 do 15:00. Więcej informacji o spotkaniu w pliku pdf.


 

Ogłoszenia na dzień 21.12.2017 r.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.

W dniu 22 grudnia 2017 r. (piątek) zostają wprowadzone od godziny 14:00 godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim.


Ogłoszenia na dzień 05.10.2017 r.

Uwaga II rok astronomii (studia licencjackie)

Plan dla II roku astronomii piątkowy i poniedziałkowy uległ zmianie, została uwzględniona w nim "Pracownia komputerowa metod matematycznych 2". To spowodowało przesunięcie pozostałych zajęć. Wykład Algorytmy i programowanie będzie się odbywał w piątki o godzinie 11:00. Natomiast ćwiczenia z Rachunku prawdopodobieństwa i statystyki w poniedziałki o 17:00.


Ogłoszenia na dzień 28.09.2017 r.

W związku z otwartą uniwersytecką debatą na temat założeń projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Ustawa 2.0, w dniu 4 października 2017 r., od godziny 9.30 do godziny 14.00, ogłoszone są godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.
Dyskusja odbędzie się w sali 1D im. Unii Europejskiej w budynku „D” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii (godzina rozpoczęcia debaty - 10.00).


Uwaga I rok astronomii (studia licencjackie)

Zapraszamy studentów I roku na szkolenie biblioteczne (do wyboru):
02 października godz. 13:00-14:00
04 października godz. 9:00-10:00
06 października godz. 12:00-13:00
Biblioteka IF sala 73 (parter). Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe.


Ogłoszenia na dzień 27.09.2017 r.

Uwaga I rok astronomii (studia licencjackie)

Zapisy na zajęcia w usoswebie, w semestrze zimowym, zaczną się we wtorek, 26 września, o godz. 18 i potrwają do 6 października.


Przypominam, że studenci powinni zapisywać się w USOSie w zależności od wybranej ścieżki (A lub B) na ćwiczenia z przedmiotów Matematyka 1 lub Analiza matematyczna 1 do prowadzących:

  • Matematyka 1 - dr U. Bak-Stęślicka, dr G. Michalska
  • Analiza matematyczna 1 - dr W. Szewczuk, dr E. Niemczura

Studenci, którzy potrzebują przepisać oceny proszeni są o zgłaszanie się z podaniem do mnie, ponieważ muszę zaopiniować wniosek adresowany do Prodziekana ds. Studenckich i Komputeryzacji dra hab. Andrzeja Frydryszaka. Po zaopiniowaniu podanie będzie przekazane przez sekretariat IA do dziekanatu. Przepisania ocen można dokonać przez pierwsze dwa tygodnie semestru zimowego.


Pani K. Bykowska z dziekanatu prosi, aby osoby z drugiego naboru zgłaszały się do dziekanatu raczej w drugim tygodniu października po odbiór legitymacji, wcześniej jeszcze ich nie będzie. Jeżeli ktoś będzie potrzebował zaświadczenia o studiowaniu itp., ma pełne prawo zgłosić się po nie od 2 października.


Szkolenie bhp dla nowo przyjętych studentów i doktorantów 2017/2018

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w załączeniu przesyła informację na temat szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich) rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/18.

Uprzejmie informujemy, że:

  1. Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2017/18 zgodnie z zarządzeniem nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, odbędzie się w formie nauczania na odległość.
  2. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Wrocławskim na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich.
  3. Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/index.php?categoryid=46
  4. Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.Terminy udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim:
  • Termin 1 – od 15 października 2017 r. do 30 styczeń 2018 r.,
  • Termin 2 – od 15 marca do 30 czerwca 2018 r. – nabór międzysemestralny.

Uroczysta immatrykulacja dla pierwszorocznych studentek i studentów odbędzie się 28 września o 14.00 w Oratorium Marianum przy pl. Uniwersyteckim 1. Obecność obowiązkowa. W samo południe, 28 września, zapraszamy na Wydział Fizyki i Astronomii, na spotkania organizacyjne, podczas których studentki i studenci uzyskają podstawowe informacje na temat funkcjonowania na Wydziale, zapisów na zajęcia, zaliczeń itp.

Studentki i studenci astronomii (I rok) spotkają się w sali 119 o 12:00. 

Z-ca Dyr. ds. Dydaktycznych dr hab. R. Falewicz