Ogłoszenia dla studentów

Ogłoszenia na dzień 19.09.2018 r.

W czwartek, 27 września 2018, dzień adaptacyjny dla studentów przyjętych w tegorocznej rekrutacji na I rok studiów I stopnia na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uroczysta immatrykulacja godz. 14.30: uroczysta immatrykulacja, złożenie ślubowania oraz wykład inauguracyjny odbędą się w Oratorium Marianum, Gmach Główny Uniwersytetu, pl. Uniwersytecki 1
(Uwaga: obecność obowiązkowa – złożenie ślubowania jest warunkiem koniecznym wpisu na I rok)


Spotkanie informacyjno-organizacyjne

godz. 12.00: spotkanie dla studentów kierunku astronomia odbędzie się w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej, plac M. Borna 9
(Na spotkaniu podane zostaną różne szczegóły dotyczące studiowania na naszym wydziale, będzie też czas na pytania – zachęcamy do uczestnictwa)

Kilka ważnych spraw organizacyjnych dla I roku

Od 28 września do 12 października 2018 zapraszamy do Dziekanatu Wydziału w celu podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia złożenia ślubowania, jakie otrzymają Państwo do podpisu podczas immatrykulacji. Osoby, które w powyższym terminie nie dopełnią formalności, nie zostaną wpisane na listę studentów. Przypominamy także o konieczności odznaczenia w systemie IRK chęci otrzymania legitymacji studenckiej (ELS) oraz uiszczenia za nią opłaty.


Zapisy na zajęcia będą możliwe poprzez system USOS w dniach 25 września – 5 października 2018. W późniejszym terminie, po uruchomieniu zajęć, zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie swoich wyborów poprzez tzw. podpięcie przedmiotów.

Informacja o obowiązkowym szkoleniu bhp i ppoż (link) oraz o zapisach na lektoraty z języków obcych (link) znajduje się na wydziałowej stronie internetowej w komunikatach.

Z-ca Dyr. ds. Dydaktycznych dr hab. R. Falewicz