Absolwenci (st. I st.)

Absolwenci studiów I stopnia

Nr Nr albumu Rok immatr. Imię i nazwisko absolwenta Data egz. lic. Tytuł pracy lic. Opiekun pracy Nr dyplomu
43. 268132 2013 Vladyslav ZOLOTO 8.04.2024 Baza Danych dla obserwacji CCD wykonanych 60-cm teleskopem w Białkowie P. Mikołajczyk  
43. 324339 2020 Anita JANICKA 8.09.2023 Masywne podwójne układy kontaktowe A. Pigulski  
42. 323306 2020 Kacper KOWALSKI 1.09.2023 Ewolucja gwiazd rotujących J. Daszyńska-Daszkiewicz  
41. 297600 2017 Magdalena KOŁACZEK-SZYMAŃSKA (DĄBEK) 30.09.2022 Analiza deformacji rotacyjnych kolimatorów instrumentu STIX i ich wpływ na wyznaczenie położenia słonecznych źródeł twardego promieniowania rentgenowskiego T. Mrozek  
40. 315610 2019 Piotr ŁOJKO 13.09.2022 Fizyka mikrofalowego promieniowania tła M. Biesiada (NCBJ, Warszawa),
 A. Pigulski
 
39. 301782 2019 Monika ŚLEDZIK 12.09.2022 Pulsy termiczne P. Walczak  
38. 317322 2019 Ziemowit SZYMKÓW 09.09.2022 Atmosfery planet pozasłonecznych, obserwacje i modelowanie E. Niemczura  
37. 305536 2019 Paulina GÓRA 09.09.2022 Transport energii we wnętrzach gwiazd J. Daszyńska-Daszkiewicz  
36. 304180 2017 Yuliia SAMSONOVA 21.06.2022 Określenie granic stosowalności obserwacji teleskopu kosmicznego Gaia do wyznaczania odległości do gromad otwartych J. Molenda-Żakowicz  
35. 297959   Filip JURYTA 14.06.2022 Analiza widmowo-czasowa zmiennego promieniowania rentgenowskiego z akreujących układów podwójnych z precesją Lense-Thirringa w zastosowaniu do modelowania oscylacji kwazi-okresowych P. Życki (CAMK PAN, Warszawa), A. Pigulski  
34. 294642   Tomasz WIERZBA 26.11.2021 Wyznaczanie parametrów atmosferycznych gwiazd z gromady otwartej IC 2391 E. Niemczura  
33. 310222   Karol KUŁAGA 30.06.2021 Erupcje słoneczne zatrzymane w odległości większej niż sto tysięcy kilometrów od fotosfery T. Mrozek  
32. 242125   Agnieszka RUMIŃSKA 17.12.2020 Analiza statystyczna wnęk koronalnych obserwowanych w latach 2012-2018 U. Bąk-Stęślicka  
31. 301338   Natalia MUSIAŁ 14.09.2020 Parametry atmosferyczne i skład chemiczny gwiazd w gromadzie otwartej NGC 6475 E. Niemczura  
30. 298164   Agnieszka KOPACZ 14.09.2020 Badanie ewolucji obfitości pierwiastków na etapie ciągu głównego P. Walczak  
29. 290730  2017 Wojciech NIEWIADOMSKI 09.01.2020 Wyznaczanie wieku gwiazd typu widmowego A w zaćmieniowych układach podwójnych J. Daszyńska-Daszkiewicz  
28. 282699  2015 Przemysław DYRCZ 21.09.2018 Wyznaczanie stałych Oorta różnicowej rotacji Galaktyki G. Kopacki  
27. 280050  2015 Piotr PAŚNIK 10.09.2018 Analiza statystyczna obserwacji wykonanych w ramach drugiej rundy projektu LAMOST-Kepler J. Molenda-Żakowicz  
26. 279429 2015 Kamil BICZ 30.07.2018 Analiza dynamiki ruchów plazmy w protuberancji eruptywnej obserwowanej 23 lipca 2016 roku P. Rudawy  
25. 280199 2015 Robert PRZYŁUSKI 19.07.2018 Poszukiwania tranzytów i zmienności w fotometrii pola soczewki Gaia 16aye A. Pigulski  
24. 281057 2015 Tomasz Marek RÓŻAŃSKI 3.07.2018 Analiza spektroskopowa gwiazd typów widmowych B E. Niemczura  
23. 273027 2014 Małgorzata PIETRAS 14.09.2017 Rozkład typów widmowych gwiazd w polu Keplera J. Molenda-Żakowicz  
22. 260902 2012 Katarzyna PŁUKAR 06.02.2017 Analiza falkowa szeregów czasowych R.Getko  
21. 266366 2013 Krzysztof KOTYSZ 14.09.2016 Precyzyjne pomiary astrometryczne w polu gromady otwartej NGC 6823 Z.Kołaczkowski  
20. 260901 2012 Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI 14.09.2016 Badanie ekstynkcji międzygwiazdowej w kierunku wybranych gromad otwartych Z.Kołaczkowski  
19. 265225 2013 Kamila SMYRGAŁA
17.08.2016 Analiza obserwacji gwiazd podwójnych zaćmieniowych w bliskiej podczerwieni M. Ratajczak  
18.   2012 Przemysław MIKOŁAJCZYK 25.08.2015 Testowanie liniowości i parametrów technicznych kamery CCD używanej do obserwacji astrofizycznych w obserwatorium w Białkowie Z.Kołaczkowski  
17. 260896 2012 Amadeusz MISZUDA 18.08.2015 Gwiazdy emisyjne w obserwacjach spektroskopowych wykonanych instrumentem LAMOST J.Molenda-Żakowicz  
16.   2012 Henryka NETZEL 24.06.2015 Analiza widm twardego promieniowania rentgenowskiego rozbłysków słonecznych T.Mrozek  
15. 246043 2011 Łukasz DUDKA 16.09.2014 - -  
14. 246042 2011 Michał BEDNAREK 12.09.2014 - -  
13. 246050 2011 Damian OLIZAROWSKI 12.09.2014 - -  
12. 242165 2010 Ewelina OBRZUD 02.09.2013 - - WFA/5385/
11. 242163 2010 Michał LITWICKI 02.09.2013 - - WFA/5385/2780/2013
10. 195030 2007 Tomasz JANICKI 02.09.2013 - - WFA/5385/2779/2013
9. 242162 2010 Michalina GRUBECKA 02.09.2013 - - WFA/5385/2778/2013
8. 222692 2008 Paulina FRANCUZ 02.09.2013 - - WFA/5385/2777/2013
7. 230892 2009 Michał SOKOŁOWSKI 22.06.2012 - - WFA/5385/
6. 230887 2009 Paweł BIERNACKI 11.06.2012 - - WFA/5385/
5. 211989 2007 Katarzyna MIKUŁA 25.07.2011 - - WFA/5385/
4. 222695 2008 Dominik KUNCE 25.07.2011 - - WFA/5385/
3. 211990 2007 Przemysław BRUŚ 02.07.2010 - - WFA/5385/
2. 195033 2006 Weronika SZARYPO 02.07.2010 - - WFA/5385/
1.   1949 Zygmunt STWORA 1952 - -