Absolwenci (st. mgr.)


Absolwenci studiów magisterskich

Komentarz do listy absolwentów

Nr Nr albumu
(Rok immatr.)
Absolwent Data egz. magist. Tytuł pracy magisterskiej Promotor(zy) Nr dyplomu
199. (2020) Agnieszka KOPACZ 10.2023 Badanie asterosejsmologiczna gwiazdy typu widmowego B a Centauri P. Walczak ***
198. 282699 (2018) Przemysław DYRCZ 28.06.2023 Fotometryczny przegląd zmienności gwiazd w gromadzie otwartej NGC 637 D. Moździerski ***
197. 301338 (2019) Natalia POSIŁEK 05.09.2022 Analiza spektroskopowa gwiazd chemicznie osobliwych typu Am obserwowanych przez satelitę TESS E. Niemczura ***
196. 280050
(2018)
Piotr PAŚNIK 16.09.2021 Badanie fotometryczne gromad otwartych Berkeley 59, IC 1805, NGC 6830 oraz NGC 7063 pod kątem wyznaczenia ich wieku oraz identyfikacji gwiazd typu Be A.Pigulski ***
195. 279429
(2018)
Kamil BICZ 04.08.2020 Ewolucja energii oraz topologii pola magnetycznego w obszarze aktywnym NOAA 10486 w dniach 23.10 - 03.11.2003 r. na podstawie obserwacji satelitarnych oraz naziemnych (MSDP) P. Rudawy ***
194. 273027
(2017)
Małgorzata PIETRAS 03.09.2019 Analiza zmienności emisji rozbłysków słonecznych na podstawie obserwacji w linii widmowej Hα wodoru oraz w zakresie promieniowania rentgenowskiego K. Radziszewski ***
193. 266366
(2016)
Krzysztof KOTYSZ 12.09.2018 Instrument SMEI - wykorzystanie danych heliofizycznych do badania zmienności gwiazd A. Pigulski ***
192. 260901
(2016)
Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI 06.09.2018 Analiza zmienności gwiazd wielokrotnych α oraz β Crucis na podstawie obserwacji satelitarnych misji BRITE oraz SMEI A. Pigulski ***
191. 246066
Mikołaj KAŁUSZYŃSKI 26.03.2018 Poszukiwanie gwiazd zmiennych w gromadzie otwartej NGC 6871 G. Michalska ***
190. 261297
(2015)
Przemysław MIKOŁAJCZYK 14.09.2017 Badania fotometryczne młodej gromady otwartej Stock 8 Z. Kołaczkowski ***
189. 263705
(2013)
Dominik GRONKIEWICZ 04.09.2015 Analiza słonecznych erupcji koronalnych wykrytych za pomocą automatycznego algorytmu w danych SDO/AIA T.Mrozek ***
188. 140398
(2002)
Marta HEREZO 22.05.2015 Badanie zależności pomiędzy wybranymi parametrami charakteryzującymi rozbłyski i koronalne wyrzuty materii M.Tomczak  
187. 140419
(2002)
Monika POPARDA 29.05.2014 Zastosowanie biblioteki widm FRESCO do wyznaczania parametrów atmosferycznych gwiazd typów widmowych F, G i K J.Molenda-Żakowicz  
186. 169139
(2004)
Michalina FĄFARA-WIDALIS
(CYNKE-WIDALIS)
17.02.2014 Analiza struktury korony gwiazdowej układu chłodnego algola BD+05o706 P.Preś  
185. 140403
(2003)
Dominik KASPRZYCKI 17.12.2013 Efekt Neuperta w ruchu wsteg rozbłysków chromosferycznych na podstawie analizy obserwacji LC/MSDP P.Rudawy  
184. 222695
(2011)
Dominik KUNCE 01.10.2013 Analiza wpływu przewężenia rury magnetycznej na klasę rentgenowską GOES rozbłysku P.Rudawy ***
183. 211989
(2011)
Katarzyna MIKUŁA 16.09.2013 Wyznaczanie parametrów atmosferycznych i składu chemicznego gwiazd zmiennych typu SPB E.Niemczura ***
182. 195041
(2006)
Piotr KOWALCZYK 11.12.2012 Baza danych nieprzezroczystości "Opacity Project" w modelowaniu atmosfer gwiazdowych H.Cugier  
181. 211990
(2010)
Przemysław BRUŚ 13.09.2012 Wielobarwna fotometria wybranego obszaru w kierunku Zgrubienia Centralnego Galaktyki Z.Kołaczkowski ***
180. 195035
(2006)
Żaneta SZAFORZ 23.12.2011 Badanie quasi-okresowości twardego promieniowania rentgenowskiego rozbłysków słonecznych M.Tomczak  
179. 195042
(2006)
Jakub OSTROWSKI 02.09.2011 Własności pulsacyjne nadolbrzymów typu widmowego B J.Daszyńska-Daszkiewicz  
178. 195044
(2006)
Aleksander NETZEL 22.08.2011 Analiza słonecznych zjawisk eruptywnych w początkowej fazie ich ewolucji T.Mrozek  
177. 176888
(2005)
Alicja RYNKIEWICZ 22.08.2011 Odkrywanie planet pozasłonecznych metodą mikrosoczewkowania grawitacyjnego A.Pigulski  
176. 176882
(2005)
Michał POTĘPA 29.07.2011 Modelowanie hydrodynamiczne jednopętlowych rozbłysków słonecznych R.Falewicz  
175. 170001
(2005)
Magdalena BOŻEK 25.07.2011 Temperatury efektywne, promienie, jasności absolutne i masy cefeid klasycznych M.Jerzykiewicz  
174. 166120
(2003)
Karolina KUBIAK 31.03.2011 Temperatury efektywne gwiazd typu widmowego B M.Jerzykiewicz  
173. 170056
(2005)
Zbigniew KOŁTUN 02.02.2011 Późna faza ewolucji rozbłysków typu LDE w rentgenowskim zakresie promieniowania elektromagnetycznego S.Kołomański  
172. 140423
(2002)
Piotr ŚRÓDKA 09.09.2010 Parametry fundamentalne gwiazd typu β Cephei M.Jerzykiewicz  
171. 176855
(2004)
Ewa ZAHAJKIEWICZ 09.09.2010 Przegląd zmienności w polu młodej gromady otwartej NGC 6823 A.Pigulski  
170. 166132
(2003)
Dawid MOŹDZIERSKI 13.07.2010 Poszukiwanie gwiazd zmiennych w gromadzie otwartej NGC 457 G.Kopacki 2562/2010
169. 170004
(2005)
Agnieszka BUCZKOWSKA-FERTAŁA (BUCZKOWSKA) 13.07.2010 Analiza danych spektrometru rentgenowskiego SphinX w okresie niskiej aktywności Słońca M.Siarkowski (ZFS CBK PAN)  
168. 140289
(2001)
Ewa CHMIELEWSKA 26.02.2010 Katalog rentgenowskich wyrzutów plazmy obserwowanych teleskopem SXT na satelicie Yohkoh M.Tomczak 120/2010
167. 166108
(2003)
Tomasz FĄFARA-WIDALIS (FĄFARA) 30.11.2009 Analiza wybranych rozbłysków słonecznych z modelowaniem pola magnetycznego R.Falewicz  
166. 140430
(2002)
Julianna KOWALCZUK (WOLSKA) 23.09.2009 Badanie zależności energia-wysokość dla źródeł twardego promieniowania rentgenowskiego obserwowanych w stopach rozbłysków słonecznych T.Mrozek  
165. 176843
(2004)
Oliwia MADEJ 30.07.2009 Search for X-ray signatures of the Cosmic Web in superclusters A.Pigulski,
N.Werner (SRON)
 
164. 140295
(2001)
Magdalena GRYCIUK 16.07.2009 Analiza statystyczna fluktuacji wskaźnika rozbłyskowego R.Getko  
163. 140424
(2002)
Wojciech SZEWCZUK 05.12.2008 Porównanie modelowania krzywych blasku zaćmieniowych układów podwójnych za pomocą programów JKTEBOP i WD w kontekście wyznaczania odległości G.Połubek
A.Pigulski
 
162. 166134
(2003)
Paweł NOWAK 14.10.2008 Poszukiwanie zmienności gwiazd w gromadzie otwartej IC 1805 A.Pigulski  
161. 166109
(2003)
Michał HERLENDER 04.09.2008 Spektrofotometryczna analiza bomby Ellermana obserwowanej w obszarze aktywnym NOAA 10375 A.Berlicki  
160. 166145
(2003)
Przemysław WALCZAK 01.09.2008 Własności pulsacyjne gwiazd górnej części ciągu głównego J.Daszyńska-Daszkiewicz  
159. 140401 (2002) Michał KAMIONKA 29.08.2008 Skład chemiczny gwiazd pulsujących typu δ Scuti E.Niemczura  
158. 140405 (2002) Leszek KOWALCZUK 17.01.2008 Wkład z modeli atmosfer do pulsacyjnych zmian jasności i prędkości radialnej dla gwiazd ciągu głównego J.Daszyńska-Daszkiewicz  
157. 140397 (2002) Aniela HANĆKOWIAK 26.11.2007 Badanie asymetrii strumieni twardego promieniowania rengenowskiego w stopach pętli rozbłyskowych R.Falewicz  
156. 113441 (1999) Paweł RONOWICZ 15.10.2007 Diagnostyka rentgenowskich wyrzutów plazmy towarzyszących rozbłyskom słonecznym M.Tomczak  
155. 140293 (2001) Dominik DROBEK 05.07.2007 Poszukiwanie gwiazd zmiennych w gromadzie otwartej NGC 7044 G. Kopacki  
154. 140322 (2001) Maciej ZAPIÓR 13.12.2006 Badanie przestrzennych ruchów materii w protuberancjach aktywnych i eruptywnych P. Rudawy  
153. 113447 (1999) Paweł STOKŁOSA 31.10.2006 Analiza falkowa szeregów czasowych R. Getko  
152. 140292 (2001) Grzegorz CZERWIŃSKI 05.09.2006 Gwiazdy zmienne w wybranych asocjacjach Wielkiego Obłoku Magellana A. Pigulski  
151.
(2000)
Wojciech ZIOMEK 25.05.2006 Analiza niestabilności pulsacyjnej gwiazd górnej części ciągu głównego A. Pamiatnych
(CAMK PAN, Warszawa)
 
150.
(1999)
Paweł SAWICKI 21.03.2005 Poszukiwania mikrorozbłysków rentgenowskich w spokojnych obszarach korony słonecznej P. Preś  
149. 100141 (1999) Tomasz CIBORSKI 07.09.2004 Porównanie właściwości dwóch podstawowych typów źródeł twardego promieniowania rentgenowskiego w rozbłyskach słonecznych M.Tomczak  
148. 113440 (1999) Tomasz RAMZA 01.09.2004 Gwiazdy typu δ Scuti o dużych amplitudach z obserwacji OGLE-II w polach galaktycznych A.Pigulski  
147. 100347 (1999) Artur NARWID 01.09.2004 Gwiazdy pulsujące ciągu głównego z obserwacji OGLE-II w polach galaktycznych A.Pigulski  
146. 84510 (1994) Konrad KASINIAK 12.08.2003 Analiza obserwacji rozbłysku słonecznego w obszarze aktywnym NOAA 8739 w dniu 26 października 1999 roku P.Rudawy  
145. 84507 (1995) Paweł DUBIENIECKI 18.12.2002 Analiza wybranych rozbłysków hybrydowych M.Tomczak  
144. 85480 (1997) Tomasz LEWICKI 25.10.2002 Ruch planetoidy podwójnej w polu grawitacyjnym Słońca i Jowisza B.Szczodrowska-Kozar 8475
143. 100291 (1997) Marek STĘŚLICKI 06.09.2002 Analiza obserwacji HST gromady kulistej M 13 A.Pigulski 8460
142. 85440 (1997) Urszula BĄK 06.09.2002 Analiza wybranych rozbłysków o długiej fazie narastania J.Jakimiec 8459
141. 85242 (1995) Tomasz KRUK 25.09.2001 Orbity gwiazd w Galaktyce a składowe dysku T.Ciurla 8405
140. 73974 (1992) Roman KULIBERDA 13.07.2001 Wpływ stosunku mas na istnienie orbit okresowych ''Trojańczyków'' ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi i planet grupy ziemskiej B.Szczodrowska-Kozar 8375
139. 85338 (1995) Ewa ŚNIEŻYK 26.06.2001 Diagnostyka trzech serdżów zaobserwowanych 25 sierpnia 1999 roku w obszarze aktywnym NOAA 8668 P.Rudawy 8366
138. 88619 (1996) Katarzyna MIKURDA 26.06.2001 Rozbłyski typu "włókno" w obszarze aktywnym AR 6982 J.Jakimiec 8365
137. 85334 (1995) Gabriela MICHALSKA 11.09.2000 Układy prekataklizmiczne A.Pigulski 8330
136. 78893 (1994) Krzysztof RADZISZEWSKI 11.09.2000 Analiza systemu pętli porozbłyskowych nad obszarem aktywnym NOAA 8220 w dniu 10 maja 1998 roku B.Rompolt 8328
135. 79248 (1994) Mariusz JURECKI (JUREK) 08.09.2000 Analiza rozbłysku słonecznego z 4 września 1998 roku ze szczególnym uwzględnieniem parametrów fizycznych odparowanej plazmy P.Rudawy 8329
134. 85331 (1995) Agnieszka KACZKOWSKA 30.06.2000 Analiza statystyczna ruchów południkowych grup i plam słonecznych R.Getko 8312
133. 85326 (1995) Iwona GACKA 29.06.2000 Znajdowanie i badanie orbit okresowych ''Trojańczyków'' dla planet zewnętrznych Układu Słonecznego B.Szczodrowska-Kozar 8309
132. 79253 (1994) Tomasz MROZEK 13.06.2000 Badanie impulsowych pojaśnień w miękkim promieniowaniu rentgenowskim rozbłysków słonecznych M.Tomczak 8306
131. 84515 (1994) Ewa MIEDZIŃSKA 03.11.1999 Poszukiwanie krótkookresowych pulsacji wśród podkarłów typu B A.Pigulski 8293
130. 73980 (1992) Zbigniew KOŁACZKOWSKI 13.10.1999 Gwiazdy zmienne w asocjacji Cygnus OB2 A.Pigulski 8292
129. 79229 (1993) Radosław GROCHOWSKI 04.11.1998 Gromada otwarta NGC 7654 (M 52) A.Pigulski 8267
128. 79238 (1993) Ewa NIEMCZURA 04.09.1998 Analiza obserwacji HST wybranych gwiazd wczesnych typów widmowych H.Cugier 8255
127. 79232 (1993) Sylwester KOŁOMAŃSKI 24.08.1998 Badanie długotrwałych rozbłysków słonecznych na podstawie obserwacji YOHKOH J.Jakimiec 8253
126. 74231 (1992) Robert ŚLIWA 21.11.1997 Gwiazdy Be w gromadzie otwartej χ Persei A.Pigulski 8227
125. 76371 (1992) Joanna MOLENDA-ŻAKOWICZ 14.08.1997 Wyznaczanie przyspieszeń grawitacyjnych gwiazd typu B M.Jerzykiewicz 8211
124. 74035 (1991) Ewa MAKARA 12.11.1996 Analiza kompleksów wynurzajacych się w początku 22-go cyklu oraz ich powiązanie z wielkoskalowym polem magnetycznym M.Jakimiec 8189
123. 74037 (1991) Sylwia NICZYPORUK (MOSUR) 10.09.1996 Poszukiwanie gwiazd zmiennych w gromadzie otwartej NGC 7128 za pomocą kamery CCD M.Jerzykiewicz 8176
122. 74036 (1991) Anna MIAŁKOWSKA 10.09.1996 Poszukiwanie gwiazd zmiennych w gromadzie otwartej NGC 7128 za pomocą kamery CCD M.Jerzykiewicz 8175
121. 74030 (1991) Paweł BYKOWSKI 10.09.1996 Analiza rozbłysków słonecznych z wielokrotnymi jądrami wydzielania energii J.Jakimiec 8174
120. 74038 (1991) Dariusz NOWAK 31.07.1996 Badanie gwiazd typu B w zakresie satelitarnego ultrafioletu: linia Lya wodoru H.Cugier 6125
119. 74032 (1991) Jadwiga DASZYŃSKA 31.07.1996 Modelowanie widma promieniowania gwiazd z uwzględnieniem efektów pulsacji i rotacji H.Cugier 6124
118. 71987 (1990) Grzegorz MICHALAK 31.07.1996 Badanie procedur obliczeniowych zastosowanych przy wyznaczaniu orbity komety Kritzingera 1914 II J.Bem 6122
117. 74190 (1991) Piotr BOROWIEC 12.07.1996 Ruch sztucznego satelity w polu grawitacyjnym Ziemi ze szczególnym uwzględnieniem jej spłaszczenia oraz perturbacji unisolarnych J.Bem 6111
116. 63287 (1986) Wojciech TEŚLUK 09.11.1995 Komputerowa symulacja Małego Obłoku Magellana T.Ciurla 5998
115. 71990 (1990) Robert FALEWICZ 11.08.1995 Analiza promieniowania rentgenowskiego rozbłysków charakteryzujacych się długotrwałą fazą narastania J.Jakimiec 5961
114. 56318 (1988) Marek BURGHARDT 11.08.1995 Badanie gwiazdy pulsującej Sigma Scorpii w zakresie satelitarnego ultrafioletu H.Cugier 5960
113. 71992 (1990) Arkadiusz BERLICKI 24.06.1995 Kompleksowa analiza silnego rozbłysku słonecznego z dnia 15.06.1991 B.Rompolt 5875
112. 69821 (1989) Grzegorz KOPACKI 20.06.1994 Gwiazdy zmienne wczesnych typów widmowych w młodych gromadach otwartych A.Pigulski 5729
111. 61358 (1985) Beata MATKOWSKA 23.11.1993 Przewidywanie aktywności słonecznej wychodzącej zza wschodniego brzegu tarczy Słońca M.Jakimiec 5702
110. 56320 (1988) Grzegorz POŁUBEK 14.07.1993 Modele atmosfer non-LTE gwiazd ciągu głównego H.Cugier 5643
109. 63286 (1986) Janusz OSARCZUK 17.10.1991 Model gwiazdy neutronowej M.Dąbrowski 5445
108. 58328 (1984) Dariusz BORATYN 28.07.1989 Profile linii widmowych gwiazd pulsujących nieradialnie M.Jerzykiewicz 5153
107. 58323 (1984) Anna MIŃKO-WASILUK 14.07.1989 Predkości rotacji materii w protuberancjach typu serdż B.Rompolt 5184
106. 58322 (1984) Elżbieta KOZA 14.07.1989 Wpływ poczerwienienia i zależności okres-jasność-barwa na przestrzenne rozmieszczenie cefeid T.Ciurla 5157
105. 45097 (1976) Karol TOMCZYŃSKI (KIELISZEK) 30.10.1987 Wyznaczanie okresów gwiazd zmiennych zmodyfikowaną metodą Fouriera T.Ciurla 4921
104. 56881 (1982) Aleksandra NADGRABSKA 10.07.1987 Zmienność dwumodalna na przykładzie cefeidy AP Velorum M.Jerzykiewicz 4886
103. 56791 (1982) Paweł PREŚ 10.07.1987 Porównanie diagnostyki temperaturowej rozbłysków słonecznych na podstawie obserwacji spektrometrów HXIS i BCS J.Jakimiec 4885
102. 54168 (1980) Janusz ŻMUDZIŃSKI 04.11.1986 Gwiazdy typu RRc Lyrae a efekt Błażki M.Jerzykiewicz  
101. 54651 (1981) Andrzej PIGULSKI 25.08.1986 Układ zaćmieniowy 16 Lacertae M.Jerzykiewicz 4810
100. 52364 (1979) Jarosław WŁODARCZYK 25.04.1986 Metodyka obserwacji w epoce Kopernika. Astrolabium pierścieniowe J.Dobrzycki (IHN PAN, Warszawa) 4844
99. 52363 (1979) Iwona TOMASZEWSKA 14.09.1985 Ewolucja rozbłysków pętlowych na brzegu tarczy Słońca w linii Hα B.Rompolt 4689
98. 50042 (1978) Andrzej WOŹNIAK 16.11.1984 Badanie stabilności pulsacji cefeid karłowatych T.Ciurla 4596
97. 52365 (1979) Michał TOMCZAK 25.09.1984 Analiza stosunku strumieni w dublecie rezonancyjnym Mg XII 8.42 Å dla plazmy koronalnej na podstawie rejestracji satelity Interkosmos-7 J.Jakimiec 4584
96. 38106 (1973) Andrzej WOJCIECHOWSKI 06.11.1982 Matematyczna analiza modelowa fotometru monochromatycznego do badania miękkiego promieniowania rentgenowskiego Słońca M.Hłond (CBK PAN) 4319
95. 47961 (1977) Barbara CADER-SROKA 16.10.1982 Wstępne opracowanie obserwacji obszaru aktywnego McMath 15999, uzyskanych w ramach programu SERF w okresie od 18 do 21.05.1979 B.Rompolt 4314
94. 47969 (1977) Stanisław RATAJCZYK 20.09.1982 Gwiazdy pulsujące a efekty przypływowe M.Jerzykiewicz 4280
93. 47970 (1977) Paweł RUDAWY 14.09.1982 Badanie profilu instrumentalnego spektrografu koronografu w Białkowie B.Rompolt 4281
92. 47971 (1977) Ewa SZUSZKIEWICZ 14.09.1982 Modele jonów Si II, Si III i Si IV jako wstęp do analizy non-LTE linii widmowych krzemu H.Cugier 4279
91. 45100 (1976) Anna ŚWIĘCICKA (MANIECKA) 15.02.1982 Odległości i wielkości absolutne cefeid na podstawie ich nadwyżek barwy A.Opolski 4200
90. 45101 (1976) Lech RĘBISZ 22.12.1981 Numeryczne wyznaczanie pozycji i elementów orbity planetoidy "IRIS" B.Szczodrowska-Kozar, J.Bem 4199
89. 45103 (1976) Aleksander SOKOŁOWSKI 28.09.1981 Zmiany profili linii widmowych na dysku gwiazdy z atmosferą ekspandującą T.Ciurla 4111
88. 45099 (1976) Joanna JASKÓLSKA (LAWROWSKA) 10.07.1981 Analiza promieniowania EUV rozbłysku słonecznego na podstawie obserwacji satelity OSO-7 J.Jakimiec 4107
87. 44218 (1975) Piotr MAJER 21.02.1981 Ewolucja rozbłysku i porozbłyskowych pętli Ha w obszarze aktywnym McMath 15314 w dniu 31.05.1978 B.Rompolt 4001
86. 44220 (1975) Roman MOR 15.09.1980 Wyznaczenie orbity komety z obserwacji fotograficznych J.Bem, B.Szczodrowska-Kozar 3963
85. 43944 (1975) Ryszard BYRKA 28.08.1980 Dyskusja wyników obserwacji twardego promieniowania rentgenowskiego rozbłysku 7.08.1972 15:21 UT przez satelity "Interkosmos 7" i ESRO TD 1A J.Jakimiec 3957
84. 44218 (1975) Marian MYSIOR 02.07.1980 Analiza zmian jasności gwiazdy typu Beta Cephei KP Persei M.Jerzykiewicz 3926
83. 38976 (1974) Regina ROHLEDER (ŚWIĄTKOWSKA) 10.11.1979 Kontrola azymutu fotoelektrycznego instrumentu przejściowego względem skorupy ziemskiej J.Bem 3741
82. 38969 (1974) Marek KUCZER 17.10.1979 Pole prędkości w protuberancjach typu serdż z dnia 12.08.1978 r. B.Rompolt 3739
81. 38973 (1974) Katarzyna RAJCZYK 17.10.1979 Pole prędkości w protuberancjach stabilnych B.Rompolt 3738
80. 38968 (1974) Antoni KASZCZUK 18.09.1979 Ewolucja protuberancji eruptywnych B.Rompolt 3695
79. 38974 (1974) Krzysztof ROHLEDER 06.07.1979 Wyznaczanie parametrów eksploatacyjnych fotoelektrycznego instrumentu przejściowego J.Bem 3682
78. 38967 (1974) Grzegorz FRALA 03.07.1979 Skład chemiczny gwiazdy AE Aurigae T.Jarzębowski 3681
77. 38206 (1973) Marek Aureliusz PĘDZIWOL 12.01.1979 Zastosowanie transformat Fouriera do opracowania spektrogramów astronomicznych M.Jerzykiewicz 3535
76. 35502 (1972) Jadwiga WASIUCIONEK 26.06.1978 Prognozowanie rozbłysków słonecznych oraz problem stacjonarności prognozy w trakcie cyklu 11-letniego M.Jakimiec 3399
75. 35500 (1972) Elżbieta STRUGALSKA 14.07.1977 Rozbłyski protonowe na Słońcu i promieniowanie gamma J.Jakimiec 3133
74. 35486 (1972) Kazimierz BORKOWSKI 25.06.1977 Masy cefeid a dane obserwacyjne M.Jerzykiewicz 2980
73. 35828 (1972) Zofia KOTOWSKA (JAKLEWICZ) 01.12.1976 Ruchy bliskich cefeid M.Jerzykiewicz 2934
72. 33627 (1971) Anna ALWEIL (CZAPLA) 03.07.1976 Analiza dokładności obliczeń równowagi jonizacyjnej w koronie słonecznej J.Jakimiec 2858
71. 33625 (1971) Grażyna BROMBOSZCZ 16.06.1976 Modele kondensacji koronalnych na podstawie widm rentgenowskich w zakresie od 3 do 8 angstremów J.Jakimiec 2857
70. 33636 (1971) Marek SIARKOWSKI 16.06.1976 Interpretacja promieniowania rentgenowskiego gwiazd rozbłyskowych J.Jakimiec 2856
69. 29480 (1969) Danh DAU THI [Wietnam] 04.10.1974 Wybrane zagadnienia i ćwiczenia z astronomii A.Opolski 2600
68. 29482 (1969) Thoa TRINH THI [Wietnam] 04.10.1974 Wybrane zagadnienia i ćwiczenia z astronomii A.Opolski 2599
67. 29478 (1969) Ireneusz WŁODARCZYK 28.06.1974 Zjawiska aktywne w protuberancjach słonecznych z dnia 13.XII.1970 r. B.Rompolt 2595
66. 29468 (1969) Henryk CUGIER 28.06.1974 Model atmosfery gwiazdy czerwonego olbrzyma przy założeniu LTE T.Ciurla 2503
65. 27971 (1968) Ryszard LENARTOWICZ 28.06.1974 Wyznaczanie prędkości radialnych cefeidy Eta Aquilae T.Ciurla 2500
64. 29473 (1969) Stanisław MŻYK 18.06.1974 Ocena minimalnej temperatury kinetycznej w protuberancjach na podstawie spektroskopowych badań linii wodoru B.Rompolt 2499
63. 29703 (1968) Andrzej HOŁYŚ 11.07.1973 Profile linii Lya widziane przez poruszającą się protuberancję dla różnych typów obszarów oświetlających B.Rompolt 2358
62. 26256 (1967) Mieczysława PIJANOWSKA (KRAWCZYK) 1973   B.Rompolt  
61. 26254 (1967) Jadwiga BIAŁA 29.06.1972 Konfiguracje rozetowe i ich punkty libracji S.Wierzbiński 1990
60. 26258 (1967) Stefan PŁOCIENIAK 12.06.1972 Związek protuberancji spokojnych z supergranulacją B.Rompolt? 2024
59. 26264 (1967) Barbara SYLWESTER (WIELOGÓRSKA) 27.05.1972 Formowanie się linii rezonancyjnych w widmie rentgenowskim kondensacji koronalnych J.Jakimiec 2033
58. 26262 (1967) Janusz SYLWESTER 27.05.1972 Analiza promieniowania rentgenowskiego kondensacji koronalnych obserwowanych po przejściu przez filtry szerokopasmowe J.Jakimiec 2032
57. 23357 (1965) Andrzej MALICKI 18.12.1971 Oszacowanie ogólnej masy węzłów protuberancji spływających z korony do chromosfery oraz badanie ich ruchu J.Mergentaler 1902
56. 24704 (1966) Wiesław KARCZ 12.11.1971 Spektrofotometryczne opracowanie protuberancji typu pętla J.Mergentaler 1890
55. 24711 (1966) Halina SZABUNIA 17.07.1971 Zmiany blasku gwiazd osobliwych T.Jarzębowski 1819
54. 24707 (1966) Ryszard NYCH 17.07.1971 Model skośnego rotatora dla gwiazd magnetycznych T.Jarzębowski 1818
53. 20013 (1962) Leon ŚWIERKOT 22.06.1971 Regularyzacja krzywych zerowej prędkości w ograniczonym zagadnieniu trzech ciał S.Wierzbiński 1752
52. 23352 (1965) Łucja DOMAGALSKA 29.10.1970 Przekształcenie średnich błędów współrzędnych prostokątnych i składowych prędkości na średnie błędy elementów orbity eliptycznej i orbity kołowej S.Wierzbiński 1655
51. 23356 (1965) Tadeusz KOZAR 29.10.1970 Badanie ruchu węzłów protuberancji eruptywnej J.Mergentaler 1654
50. 23354 (1965) Halina GROBELNA 29.10.1970 Przekształcenie średnich błędów współrzędnych prostokątnych i składowych prędkości na średnie błędy elementów orbity parabolicznej i orbity bliskiej paraboli S.Wierzbiński 1653
49. 23358 (1965) Eugeniusz SZUMIEJKO 26.09.1970 Rakietowy spektroheliograf dalekiego ultrafioletu J.Mergentaler 1603
48. 19995 (1962) Genowefa KRAKOWSKA 20.03.1969 Współczesne metody w zagadnieniu dwóch stałych centrów S.Wierzbiński 1317
47. 18734 (1961) Jerzy BOGUSZ 15.07.1968 Analiza zjawisk w obszarze aktywnym z dnia 13 września 1966 r. J.Mergentaler 1220
46. 21095 (1963) Adam SPODENKIEWICZ 21.06.1968 Badanie niestabilności termicznej J.Kubikowski 1173
45. 21094 (1963) Marek ABRAMOWICZ 06.05.1968 Prędkości ucieczki w pewnym modelu jednorodnym i izotropowym J.Kubikowski 1163
44. 19620 (1961) Ludmiła MICHALEWSKA 08.09.1966 Badanie konturów linii absorpcyjnej Na I 5688 dla mechanizmów czystego rozpraszania i absorpcji prawdziwej w modelu S-S J.Kubikowski 967
43. 18774 (1961) Irena TOBOREK 08.09.1966 Próba analitycznego ujęcia mechanizmu pulsacji cefeid J.Kubikowski 966
42. 18916 (1961) Irena TARRARO 08.09.1966 O pewnym zastosowaniu teorii Chandrasekhara-Lebovitza dotyczącej gwiazd typu β Canis Majoris J.Kubikowski 965
41. 15398 (1957) Ingrid BOJCZUK 13.02.1965 Wpływ błędów redukcji na pomiar pola magnetycznego plam słonecznych J.Mergentaler 789
40. 13112 (1954) Zbigniew ĆWIKŁA 29.06.1964 Aberracja chromatyczna astroobiektywu fotograficznego Grubb Parsons Triple Nr 5397 S.Wierzbiński 723
39. 16847 (1959) Barbara SZCZODROWSKA 25.06.1964 Badanie astroobiektywu fotograficznego Grubb Parsons Nr 5397 S.Wierzbiński 722
38. 18464 (1958) Stanisław GĘBALA 10.09.1963 Anomalie w świeceniu nieba podczas wschodu i zachodu Księżyca J.Mergentaler 667
37. 15568 (1957) Bogdan TABISZ 18.09.1962 Porównanie promieniowania synchrotronowego w gwieździe z jej promieniowaniem termicznym J.Mergentaler 608
36. 14853 (1957) Bolesław GRABOWSKI 19.06.1962 Wpływ zderzeń ze swobodnymi elektronami na kontur linii absorpcyjnej helu 4471 Å
A.Opolski 594
35. 15399 (1957) Zoja BARTOSZUK 19.06.1962 Rozkład prędkości w atmosferze Eta Aquilae A.Opolski 593
34. 15102 (1957) Krzysztof BEREŚ 22.05.1962 Uzyskanie skali fotometrycznej gwiazd przy pomocy zdjęć z siatką dyfrakcyjną i fotometru rejestrującego A.Opolski 579
33. 14190 (1956) Eufrozyna NYK 04.09.1961 Obliczyć wpływ pociemnienia brzegowego tarczy Słońca na wielkość turbulencji wyznaczonej z krzywej wzrostu J.Mergentaler 538
32. 14189 (1956) Mikołaj JERZYKIEWICZ 28.06.1961 Dwa przypadki pulsacji modelu jednorodnego A.Opolski, J.Kubikowski 524
31. 13477 (1955) Jan BACHRIJ 22.11.1960 Rozkład odległości gwiazd w wąskim przedziale jasności pozornej w rzucie na płaszczyznę nieba A.Opolski 480
30. 12079 (1953) Wanda JARZĘBOWSKA (KĘDZIERSKA) 14.07.1960 Stan jonizacji i wzbudzenia wodoru, helu i azotu w atmosferach gwiazd A.Opolski 475
29. 12041 (1953) Bogusława FIALA 23.06.1960 Zależność temperatury barwy Słońca od modelu atmosfery J.Mergentaler 469
28. 13600 (1955) Jerzy PYKA 23.06.1960 Rozkład prędkości w atmosferze Eta Aquilae A.Opolski 468
27. 13636 (1955) Zbigniew KORDYLEWSKI 23.06.1960 Badanie obiektywu i pryzmatu obiektywowego metodą Hartmana A.Opolski 467
26. 16391 (1952) Stanisław TUR 16.05.1960 Zagadnienie dwóch ciał o zmiennych w czasie masach A.Opolski 446
25. 12797 (1954) Tadeusz CIURLA 18.06.1959 Profile linii absorpcyjnych w atmosferach gwiazd z gradientem prędkości A.Opolski 351
24. 13066 (1954) Jerzy BEM 18.06.1959 Zastosowanie elektrometru Wulfa do fotometrii fotoelektrycznej gwiazd A.Opolski 350
23. 11125 (1952) Rosława HIPPIUS 05.07.1958 Wschodnio-zachodnia asymetria grup obserwowanych na tarczy Słońca   310
22. 13144 (1953) Jerzy JAKIMIEC 05.07.1958 Cykliczne zmiany średnich rozmiarów plam słonecznych J.Mergentaler 309
21. 11145 (1952) Andrzej SZYMAŃSKI 28.06.1957   E.Rybka 288
20. (1952) Jan RDUŁTOWSKI 1957      
19. (1951) Tomasz JASTRZĘBSKI 27.06.1955   S.Wierzbiński 208
18. (1951) Michał MONTYGIERD-ŁOYBA 27.06.1955 Poprawiona orbita komety 1949a (Johnsona) S.Wierzbiński 181
17. (1951) Helena SAGATOWSKA 27.06.1955 Wyznaczanie ekscentryczności koła wertykalnego Repsolda S.Wierzbiński 174
16. 12227 (1950) Stanisław NOWAK*** 27.06.1955 Porównanie dwóch metod obliczania pierwszej orbity komety 1903 b (Bayer) S.Szeligowski 161
15. 12239 (1950) Barbara MORKOWSKA (ADAMANIS)*** 27.06.1955 Próba określenia zależności współczynnika absorpcji ciągłej od długości fali dla gwiazd różnych typów widmowych J.Mergentaler 158
14. (1949) Czesław POŁOŃSKI*** 29.12.1954   E.Rybka 154
13. (1949) Janusz ROGUS*** 18.06.1954 Położenie punktów neutralnych wzgledem plam słonecznych J.Mergentaler 130
12. (1949) Adolf STANKIEWICZ*** 14.06.1954 Fotograficzne wyznaczanie pociemnienia brzegowego Słońca dla efektywnych długości fal λ = 438 nm i λ = 668 nm J.Mergentaler 182
11. (1949) Jan MIETELSKI*** 14.06.1954 Próba wyznaczenia względnych różnic natężeń w widmach Księżyca i Słońca A.Opolski 147
10. (1949) Jan MOSZYŃSKI*** 09.06.1954 O składzie chemicznym Słońca J.Mergentaler 129
9. (1949) Bogdan ROMPOLT*** 09.06.1954 Autokolimacyjny pryzmatyczny spektrograf Obserwatorium Wrocławskiego J.Mergentaler 128
8. (1949) Krzysztof SERKOWSKI*** 09.06.1954 Wyznaczanie odległości Słońca od płaszczyzny równikowej Galaktyki na podstawie zliczeń galaktyk J.Mergentaler 127
7. (1946) Jana PACIORKÓWNA 31.07.1952 Zależność asymetrii krzywej zmian blasku cefeid galaktycznych od odległości od środka Galaktyki J.Mergentaler 185*
6. (1947) Antoni GŁANIA 26.06.1952 Opracowanie aparatury dla fotografowania podziałek koła przy wyznaczaniu deklinacji 16 cm kołem wertykalnym E.Rybka *
5. (1947) Jadwiga KRAWIECKA 29.12.1951 O rozkładzie gwiazd typu RR Lyrae w gromadach kulistych E.Rybka 80*
4. (1947) Jan WALICHIEWICZ 25.09.1951 Wyznaczanie rektascensji 40 gwiazd 16 cm instrumentem przejsciowym w nawiązaniu do katalogu FK3 E.Rybka 64*,**
3. (1947) Tadeusz JARZĘBOWSKI 06.07.1951 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotometru fotoelektrycznego przy refraktorze Obserwatorium Wrocławskiego E.Rybka 56*,**
2. (1945) Przemysław RYBKA 14.07.1950 Wyznaczanie stałych instrumentalnych i ustawienia 6-calowego instrumentu przejściowego Repsolda E.Rybka 31*,**
1. (1945) Jan KUBIKOWSKI 5.07.1950 Wyznaczanie deklinacji gwiazd słabych kołem wertykalnym Obserwatorium Wrocławskiego E.Rybka 29*,**

* Tytuł magistra filozofii w zakresie astronomii.
** Dyplom Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.
*** Absolwent dwustopniowych studiów astronomii.Lista absolwentów astronomii U.Wr. powstała przy współpracy Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego i prawdopodobnie jest kompletna. Pewności takiej jednak nie mam, gdyż nawet opublikowana niedawno "Lista absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom I, 1946-1989" (Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002) wylicza tylko 83 spośród 109 absolwentów, których mieliśmy do roku 1989 (brakuje tych z lat 1973-1980). Niektórych danych, w szczególności tematów prac magisterskich nie udało się odszukać nawet w Archiwum. Dlatego też proszę wszystkie osoby, które mogą nam udzielić dodatkowych informacji dotyczących absolwentów astronomii, zwłaszcza samych absolwentów, o pomoc w uzupełnieniu brakujących informacji.

Przy okazji pracownikom Archiwum U.Wr. składam serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu listy.

A.Pigulski, 2003.05.10