Odszedł doc. dr hab. Jerzy Bem

doc. dr hab. Jerzy Bem

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18.11.2021 r. zmarł w wieku 84 lat emerytowany pracownik Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego doc. dr hab. Jerzy Bem.

Jerzy Bem studiował astronomię we Wrocławiu w latach 1954 – 1959. W roku 1959 obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. Antoniego Opolskiego, a zatytułowaną „Zastosowanie elektrometru Wulfa do fotometrii fotoelektrycznej gwiazd”. Pracę doktorską pt. "Wyznaczenie różnicy długości ASS Borowiec - Obserwatorium Astronomiczne UAM w Poznaniu", której promotorem był prof. Józef Witkowski, obronił w 1965 r. W tym samym roku został zatrudniony w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Po doktoracie doskonalił swój warsztat naukowy podczas stażu w Głównym Obserwatorium Astronomicznym Rosyjskiej Akademii Nauk w Pułkowie. Habilitację uzyskał w 1981 roku na podstawie rozprawy pt. "Wyznaczanie rektascensji gwiazd i fotoelektryczna rejestracja momentu przejścia". Był wieloletnim wykładowcą w IA UWr, specjalistą w zakresie mechaniki nieba. Wychował wiele pokoleń wrocławskich astronomów. Był promotorem sześciu prac magisterskich. Opublikował 17 prac naukowych, a w dziewięciu z nich był jedynym autorem. Aktywnie popularyzował astronomię, m.in. w ramach cyklu wykładów popularnonaukowych wygłaszanych w Instytucie Astronomicznym UWr.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako ekspert w swej dziedzinie nauki, ale także jako Człowiek o szerokich zainteresowaniach pozazawodowych oraz sympatyczny i dowcipny Kolega.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 26.11.2021 r. w Trzepowie koło Płocka.

Msza Święta w intencji Zmarłego odprawiona zostanie we Wrocławiu w dniu 29.12.2021 r. w kościele parafialnym pw. Św. Doroty.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Przygotowania do uruchomienia projektu ROSIE

21 października 2021 roku w Obserwatorium Astronomicznym UWr w Białkowie przebywała grupa ekspertów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), dla której Uniwersytet Wrocławski oraz poznańska firma ITTI sp. z o.o. przygotowują system monitorowania emisji radiowej Słońca w pasmach 10.7 cm i 30 cm. System nosi wdzięczną nazwę "ROSIE" (różyczka), co można  rozwinąć jako: Radio Observations of the Solar Impulsive Emissions. Dzięki danym gromadzonym przez system ROSIE Unia Europejska uniezależni się od zewnętrznych źródeł kluczowych i szeroko wykorzystywanych wskaźników poziomu aktywność magnetycznej Słońca, która bezpośrednio wpływa na stan tak zwanej pogody kosmicznej (czyli parametry ośrodka międzyplanetarnego) oraz istotne zjawiska geofizyczne.

Pięciometrowy alt-azymutalny radioteleskop systemu ROSIE zostanie zainstalowany w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie, w pobliżu pawilonu Dużego Koronografu. Pomiary wykazały, że w otoczeniu Obserwatorium poziom zakłóceń elektromagnetycznych jest znikomo mały. Obserwacje strumieni oraz widm emisji radiowej Słońca w pasmach 1 GHz i 2.8 GHz będą wykonywane jednocześnie przez dwa niezależne systemy odbiorcze zainstalowane na jednej antenie, przy czym oba systemy będą działały z milisekundową czasową zdolnością rozdzielczą. W przyszłości system może zostać rozbudowany, aby umożliwić nieprzerwane obserwacje Słońca przez 24 godziny na dobę.

Zebrane dane obserwacyjne będą udostępniane w czasie rzeczywistym instytucjom unijnym Unii Europejskiej. agencjom rządowym państw-członków Unii Europejskiej, instytucjom badawczym a także będą powszechnie dostępne poprzez dedykowany portal WWW.  Dodatkowo dane z radioteleskopu będą prezentowane w czasie rzeczywistym na stanowisku "Radioastronomia" w sali "Eksploratorium" nowego Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie, przeznaczonym dla szeroko rozumianej edukacji młodzieży szkolnej.

Zdjęcie po lewej przedstawia uczestników rozmów na schodach przygotowującego się do otwarcia Centrum Edukacji Astronomicznej w Białkowie. Zdjęcie po prawej pokazuje to ściernisko, gdzie zostanie postawiony radioteleskop.