Kolejna zapowiedź nowego cyklu aktywności słonecznej

W kwietniu tego roku donosiliśmy o pojawieniu się na krótko, na południowej półkuli Słońca, niewielkiej plamy o cechach pozwalających ją przypisać do nowego cyklu aktywności. Wypatrzył ją wtedy nasz pracownik, dr Tomasz Mrozek. Wczoraj ponownie udało się tego dokonać naszemu studentowi, Kamilowi Biczowi. Tym razem plama pojawiła się 8 listopada tego roku, i była widoczna do końca 10 listopada na półkuli północnej. Jej duża szerokość heliograficzna, oraz orientacja biegunowości magnetycznych jednoznacznie pozwala ją powiązać z nadchodzącym nowym cyklem aktywności. Gratulujemy odkrywcy!

Doniesienie o nowej plamie z cyklu 25 zostało opublikowane jako RHESSI nugget 337.

Wspomnienie doc. Jana Jerzego Kubikowskiego, 10 XI 2018 r.

doc. Jan Jerzy Kubikowski

 11 listopada br. upływa 50 lat od przedwczesnej śmierci doc. Jana Jerzego Kubikowskiego. Był pierwszym absolwentem studiów astronomicznych na Uniwersytecie Wrocławskim po II wojnie światowej. Z sukcesami rozwijał swoją pasję, astrofizykę teoretyczną, a w szczególności zagadnienie niestacjonarnych atmosfer gwiazdowych związane z przechodzeniem fal uderzeniowych. Należał do pionierów fizyki plazmy w Polsce. Interesował się astrofizyką relatywistyczną i ogólną teorią względności. Po uzyskaniu habilitacji został kierownikiem nowo utworzonej Katedry Astrofizyki Teoretycznej. Swoich współpracowników i wychowanków fascynował niezwykłą erudycją, dociekliwością i umiejętnością wyszukiwania nowych naukowych wyzwań. Tworzący się wokół Niego zespół miał szansę zapisania zupełnie nowych kart w historii Instytutu Astronomicznego. Niespodziewana śmierć Lidera sprawiła, że członkowie Jego zespołu rozproszyli się po różnych ośrodkach.  

10 listopada, w przeddzień rocznicy śmierci, organizujemy w Instytucie Astronomicznym wspomnienie doc. Jana Jerzego Kubikowskiego. Pragniemy przypomnieć kolejnym pokoleniom polskich astronomów  Jego  fascynującą  osobowość  i  osiągnięcia.  Spotkanie  odbędzie się  w Sali Mergentalera o godz. 13:00. Uczestniczyć w nim będzie syn Zmarłego, Paweł Kubikowski, jak również osoby, które miały sposobność zetknięcia się z doc. Kubikowskim poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Niego lub współpracujące z Nim naukowo.

Przed spotkaniem, o godz. 12:00, złożymy wiązankę kwiatów i zapalimy znicze na grobie doc. Kubikowskiego, na cmentarzu przy ul. Smętnej (zbiórka przy wejściu do kaplicy cmentarnej).